Faglighed, Fællesskab, Nysgerrighed, Handlekraft

Egaa Gymnasium

Faglighed, Fællesskab, Nysgerrighed, Handlekraft

SKRIVEVEJLEDNING 

Skrivevejledningen er primært et tilbud til elever, der oplever vanskeligheder i form af skriveblokering i forbindelse med almindelige afleveringsopgaver eller større skriftlige opgaver (DHO, SRO og SRP).

En skriveblokering kommer typisk til udtryk ved, at skribenten bruger ufatteligt lang tid (måske en hel time) på bare at formulere 3-4 linjer for derefter at slette det hele igen og sidde tilbage med et tomt dokument. Ofte bunder en skriveblokering i angsten for, at det, man skriver, ikke er godt nok. Resultatet er så, at man slet ikke får skrevet noget. Heldigvis kan rigtig mange hjælpes videre, så det at skrive bliver forbundet med knap så mange frustrationer.

I skrivevejledningen arbejder vi med forskellige teknikker, der gør skriveprocessen lettere at håndtere. Som hovedregel vil der være tale om et individuelt planlagt forløb, hvor vi arbejder frem mod at opbygge gode skrivevaner ved fx at adskille skriveprocessen i separate faser og ved at få lagt en dæmper på den indre kritiker.

Skrivevejledningen varetages af Jette Vingborg, der kan kontaktes via mail: jv(at)egaa-gym.dk