Faglighed, Fællesskab, Nysgerrighed, Handlekraft

Egaa Gymnasium

Faglighed, Fællesskab, Nysgerrighed, Handlekraft

Rundvisning på Egaa Gymnasium

Matematikvejledning

Matematikvejledningen på Egaa Gymnasium tilbyder løbende vejledning og understøttende aktiviteter for elever, der har matematikvanskeligheder. Matematikvejledningen tager udgangspunkt i den enkelte elevs behov og kan foregå individuelt eller i små grupper. En vejledning kan sætte en aktivitet i gang, så en elev får udfyldt matematikhuller, støtte talblinde med basal matematik eller afhjælpe elever, der grundet andre årsager har særlige udfordringer med talbehandling eller matematik.


I starten af 1.g laver alle elever en introscreening i et af de første matematikmoduler. Herefter tilbydes udvalgte elever en samtale og evt. yderligere tests i matematikvejledningen.

I 2.g efter terminsprøven i matematik B laver vi et intensivt træningsforløb for elever, der ikke bestod terminsprøven i matematik B.

Henvendelse til matematikvejlederne sker via din egen matematiklærer eller studievejleder, men du er selvfølgelig også selv velkommen til at skrive til os.

Er du kommende elever på Egaa Gymnasium må du gerne kontakte os på forhånd, hvis du allerede ved eller har mistanke om, at du har specifikke matematikvanskeligheder.

Andreas Hermansen & Marianne Glenting er vejledere i matematik