Faglighed, Fællesskab, Nysgerrighed, Handlekraft

Egaa Gymnasium

Faglighed, Fællesskab, Nysgerrighed, Handlekraft

Problemer med mail

LÆSEVEJLEDNING 

Læsevejledningen tilbyder hjælp til læsning og stavning


I 1.g står læsevejledningen for screening af alle 1.g'ere mhp. at finde frem til elever, der har brug for særlig støtte til læsning og stavning. På baggrund af denne screening tager den sproglige vejleder kontakt med relevante elever for at planlægge et læse- og/eller staveforløb. Man kan dog altid selv henvende sig til sproglig vejledningen, hvis man føler, man har brug for særlig støtte, og det gælder naturligvis gennem alle tre gymnasieår.
 
Læsning: Hvis man læser langsomt, er der faktisk mulighed for at forbedre sin læsehastighed med forskellige teknikker. 

Stavning: Hvis man har vanskeligheder med stavning, er der mulighed for at gå ind og træne bestemte fejltyper for derved at rette op på fejlene. 

Læsevejledningen tilbyder både fælleskurser og individuelle kurser. 

Det er læsevejledningen, man som elev skal ansøge, hvis man har brug for forlænget forberedelsestid til mundtlig eksamen eller forlænget prøvetid til skriftlig eksamen. Det er primært elever med dysleksi (ordblindhed), der tildeles forlænget forberedelsestid. Undtagelsesvis kan andre elever med alvorlige læse-/stavevanskeligheder tildeles forlænget forberedelses-/prøvetid efter individuelt skøn. Ansøgningsfristen vil typisk være i starten af februar. Præcis dato offentliggøres senere. 

Det er også læsevejledningen, man skal tage kontakt med, hvis man allerede inden starten på gymnasiet ved, at der skal ansøges om it-rygsæk (til elever med dysleksi, dvs. ordblindhed). En it-rygsæk indeholder en pc, andet hardware samt særlige programmer, der kan hjælpe ordblinde med læsning og skrivning. Ansøgning om it-rygsæk kan også ske i løbet af gymnasietiden, dog sker det typisk i 1.g. 

Det er Christine Nødskov og Lisa Grønkjær, der fungerer som læsevejledere på skolen.
Christine og Lisa kan kontaktes på Teams.