Faglighed, Fællesskab, Nysgerrighed, Handlekraft

Egaa Gymnasium

Faglighed, Fællesskab, Nysgerrighed, Handlekraft

Problemer med mail

VEJLEDNING I SKRIFTLIG ENGELSK

PS.JPGDen sproglige vejledning i engelsk på Egaa Gymnasium er et tilbud til elever med vanskeligheder i engelsk.

Eleverne skal i engelsk kunne udtrykke sig om fagets emner, metoder og begreber såvel mundtligt som skriftligt. Det kræver en sprogforståelse, der bygger på ordforråd og sætningsopbygning. Det er derfor afgørende, at man som gymnasieelev har et basalt grammatikkendskab. I den sproglige engelskvejledning arbejder vi med dette. Vi træner også ordforråd. Et stort ordforråd er nemlig en af de vigtigste faktorer for sprogtilegnelse. Ud over grammatiktræning i sætningsopbygning og ordforrådsøvelser arbejder vi konkret med det skriftlige arbejde. Fx hvordan en tekst præsenteres og resumeres, og hvordan der skabes overgange mellem afsnittene. 

Engelsklærerne screener alle eleverne i begyndelsen af 1.g og vurderer, om der er brug for understøttende undervisning med fokus på skriftlighed. Støttetilbuddet drejer sig om undervisning i basisengelsk på minihold. Tilbuddet gælder elever i 1.g på b-niveau, men der er også mulighed for opfølgning med løbende individuel vejledning samt ”booster-kurser” i foråret i 2.g. 

Pia Rørkær Sigh er sproglig vejleder i engelsk og kan kontaktes på Teams