Faglighed, Fællesskab, Nysgerrighed, Handlekraft

Egaa Gymnasium

Faglighed, Fællesskab, Nysgerrighed, Handlekraft

VELKOMMEN NYE ELEVER 2023

Talent

På Egaa Gymnasium arbejder vi  målrettet for at tilbyde udfordringer til elever med specielle evner og 
fagligt overskud. Tilbuddene varierer meget i form og indhold. Nogle aktiviteter kræver ansøgninger og optagelser, mens andre har indledende konkurrencer. Lige nu tilbyder vi talentaktiviteter inden for musik, science,  kunst og matematik.

Talentudvikling
Talentudviklingen på Egaa Gymnasium er en individuel ordning, hvor skolen støtter den enkelte elevs udvikling af sit talent. Samtidig vil vi via netværk på det sociale område støtte op om de elever, der har lyst til at arbejde med udvikling af deres særlige talent. 

Hvem har et talent? 
Det er en individuel vurdering, men som eksempler kan nævnes elever, som:

  • skolen har indstillet til Akademiet for Talentfulde Unge
  • har klaret sig så godt i en konkurrence (fx Science Cup, Samfundsfags Cup, Georg Mohr, Unge Forskere), at de går videre til finalen på landsplan
  • er optaget på MGK
  • er optaget på Filurens talentlinje
  • er optaget i EVE
  • har en Team Danmark godkendelse eller et tilsvarende sportsligt niveau.

Akademiet for Talentfulde unge er for dig med en bred nysgerrighed indenfor mange fag. 

TEAM DANMARK ELEV PÅ EGAA GYMNASIUM?

Du kan blive Team Danmark elev på Egaa Gymnasium, hvis du har en sportslig godkendelse fra Team Danmark. Og vi tilbyder både 3. og 4. årige forløb.

Vi har normalt 8-10 Team Danmark elever på Egaa Gymnasium af gangen. Eleverne går i forskellige klasser på forskellige studieretninger - og altså ikke i specielle Team Danmark klasser.

Vælger du at blive Team Danmark elev hos os, kan du således vælge frit mellem studieretningerne. Og selvom du ikke får formiddage fri til træning, får du god mulighed for at tilrettelægge din gymnasietid, så du kan dyrke din idræt på højeste niveau. Vi laver individuelle aftaler undervejs, som sikrer et godt og struktureret forløb.

Vi har mange forskellige sportsgrene repræsenteret - over årerne har det bl.a. været sejllads, håndbold, fægtning, tennis, håndbold, gymnastik, orienteringsløb, samt svømning

Vi starter hvert skoleår med et informationsmøde for vores Team Danmark elever - her får du mere information om praktiske ting i forbindelse med dit Team Danmark forløb på gymnasiet. Vi glæder os til at se dig!

 

talentelev på Egaa Gymnasium

I stil med den ordning, vi har for Team Danmark elever, kan du også blive godkendt som talentelev. Så vil du i et rimeligt omfangkunne få fri til deltagelse i særlige talentarrangementer, forestillinger, koncerter, landsfinaler, danmarksmesterskaber, internationale stævner og lign. mod dokumentation for at de er indkaldt til aktiviteten pga. dit talent. 

Hvis du som talentelev  får noget fravær og problemer med at følge med i enkelte fag, kan vi tilbyde dig særlig undervisning i disse fag. Du kan desuden få udsættelser med afleveringsopgaver, hvis der er brug for det i forbindelse med talentaktiviteter. Du skal godkendes som talent af skolens rektor.

Tegneholdettegnehand1.jpg

Egaa Gymnasiums tegnehold starter typisk i september måned og mødes så vidt muligt en gang om ugen for at tegne, tegne, tegne!
Vi arbejder med mange forskellige tegneteknikker, og ALLE er velkomne på holdet. Der kræves ikke andet end at du har LYST til at tegne og lyst til at lære at tegne i mange FORSKELLIGE TEKNIKKER.

Det har holdes tegnere haft i høj grad, og det er ikke mindst derfor at holdet hele 4 år i træk har vundet gymnasie-DM /tegnebattle og er 4-dobbelte udbesejrede mestre indtil videre.

Vil DU være en del af tegneholdet, så er der officiel optagelse i begyndelsen af september måned, når der er kommet ro på efter skolestart.
Det annonceres på plakater og på fællessamling, samt på vores Facebook side hvornår det sker.

Du kan også altid gribe fat i tegneholdets lærer, Lise Mark (lm(at)egaa-gym.dk)

Læs mere om os og se eksempler på vores tegninger på holdets Facebook side

EVE

Du kan deltage i EVE, et kor med optagelsesprøve for piger. Koret har blandt andet deltaget i telentkonkurencen "Danmark har talent". Koret har høj koncertaktivitet og det kræver, at man er villig til at yde en eksta indsats. Hvis du har talent for korsang, er det oplagt for dig at søge optagelse i EVE

Læs mere om EVE her på Facebook

Se et eksempel på EVE's talenter her

Science talent

Enkeltelever på Campus i Sorø