Vi møder dig, hvor du er, og giver dig mulighed for den bedst tænkelige gymnasiale uddannelse.

Egaa Gymnasium

Vi møder dig, hvor du er, og giver dig mulighed for den bedst tænkelige gymnasiale uddannelse.

Traditionen tro er uge 50 blevet en uge på Egaa Gymnasium hvor alle 2.g elever arbejder med virkelighedsnære problemer, der forsøges løst på innovative måder, i samarbejde med eksterne samarbejspartnere.

Temaet i år er Egaa Gymnasiums forankring i lokal samfundet. Eleverne har bla.arbejdet med:

  • flystyrtet ved Koldbogård under 2.verdenskrig, i samarbejde med lokalhistorisk arkiv
  • erindringer via sang og musik, i samarbejde med plejehjemmet OK Centeret
  • det lokale musikmiljø i samarabejde med Egå forsamlingshus og Egå Jazz klub
  • undervisningsforløb om Naturen i Egå
  • bæredygtige boformer i samarbejde med Grobund
  • lokalplanen for Gl Egå i samarbejde med Egå Ungdomshøjskole
  • Nye gudstjenesteformer i samarbejde med Egå Kirke

Der er udvist stor opfindsomhed og kreativitet, ved udformningen af løsningsforslag, på konkrete problemer for disse samarbejdspartnere. 
Skolen har sprudlet af liv og fortagsomhed. 
Tak for en fantastisk spændende uge til 2.g'erne og deres lærere.