Faglighed, Fællesskab, Nysgerrighed, Handlekraft

Egaa Gymnasium

Faglighed, Fællesskab, Nysgerrighed, Handlekraft

Problemer med mail

Værdier, Visioner & Mission

Værdier


Fællesskab

 • respekt for hinanden
 • rummelighed
 • mangfoldighed
 • omsorg og nærvær

 
Engagement

 • dialog og anerkendelse
 • medbestemmelse og medansvar
 • plads til ambitioner
 • glæde i det faglige arbejde og sociale liv

 
Udvikling

 • fagligt og menneskeligt løft
 • nysgerrighed 
 • udfordringer for alle
 • mulighed for at eksperimentere, plads til at fejle

 
Visioner

Vi vil arbejde for at få og fastholde en skole, hvor

 • vi møder eleverne, hvor de er, og gennem udfordringer, krav og forventninger løfter dem fagligt og menneskeligt uanset deres niveau
 • vi fremmer nysgerrighed på et menneskeligt og et fagligt samt et lokalt og globalt plan
 • der ikke er noget hierarki mellem eleverne, men højt til loftet og plads til at være forskellige
 • vi har et godt socialt miljø som basis for et lærerigt og entusiastisk studiemiljø, et højt fagligt niveau og udvikling af robuste mennesker
 • eleverne i dialog med de ansatte har stor indflydelse på undervisningen og hele skolens udvikling 
 • vi vægter højt, at alle elever får individuel støtte og vejledning til at gennemføre uddannelsen bedst muligt
 • der er plads, anerkendelse og opbakning til elever, der engagerer sig i undervisningen og de mange faglige udfordringer uden for undervisningen. Man må gerne være ambitiøs
 • vi anerkender og fremmer nye ideer og innovative tiltag, som lærer os at tænke ud af vante rammer og skaber handling
 • vi møder globaliseringen med et internationalt fokus, som udvikler vores interkulturelle kompetencer og skaber direkte personlige kontakter via netværk af samarbejdsparter kloden over 

Ved hjælp af ovenstående værdier og visioner vil vi leve op til vores mission

 

Mission

Egaa Gymnasium sikrer, at 

 • unge fra skolens optageområde med interesse for viden, fordybelse, perspektivering og abstraktion har et tidssvarende alment gymnasialt uddannelsestilbud 
 • eleverne som forberedelse til videregående uddannelse tilegner sig faglige, sociale og studiemæssige kompetencer 
 • eleverne udvikler deres kreative og innovative evner og deres kritiske sans 
 • eleverne gennem en bred almen dannelse lærer at forholde sig reflekterende og ansvarligt til sig selv og omverdenen 
 • eleverne opnår forudsætninger for en aktiv medvirken i et demokratisk samfund