Faglighed, Fællesskab, Nysgerrighed, Handlekraft

Egaa Gymnasium

Faglighed, Fællesskab, Nysgerrighed, Handlekraft

VELKOMMEN NYE ELEVER 2023

Evalueringsplan Egaa Gymnasium 2018


Indledning
På Egaa Gymnasium har vi som mål, at:
-    udfordre alle elever, så de bliver så dygtige som de kan
-    At eleverne trives og lærer
-    at skolen forbereder eleverne til videregående uddannelse.

Eleverne skal derfor møde undervisning, studiemiljø og fysiske/administrative rammer af høj kvalitet, som på bedste mulige vis understøtte dette

Ved kvalitet i undervisningen forstår vi en undervisning, der giver de unge solide faglige og flerfaglige kundskaber og kompetencer, og som ruster de unge til at navigere i et omskifteligt uddannelsessystem og arbejdsmarked, der gør dem robuste til at møde udfordringer, og gør dem til handlekraftige myndige borgere i et demokratisk samfund.

Ved kvalitet i studiemiljøet forstår vi en studiemiljø, der styrker elevernes nysgerrighed og deres lyst til at lære – og som gennem trygge ramme understøtter udviklingen af en læringskultur frem for en præstationskultur.

Ved kvalitet i de fysiske/administrative rammer forstår vi rammer, der understøtter både mulighederne for at lære og muligheden for at trives.

Derfor vil vi på Egaa Gymnasium udvikle et kvalitetssystem, hvor relevante elever, medarbejdere og ledere systematisk vurderer virkningen af praksisser og reflekterer over læringen, trivsel og de rammer, som de foregår indenfor. Kvalitetsplanen skal derfor være et anvendeligt værktøj i hverdagen. 

Se resten af vores evalueringsplan her....