Faglighed, Fællesskab, Nysgerrighed, Handlekraft

Egaa Gymnasium

Faglighed, Fællesskab, Nysgerrighed, Handlekraft

VELKOMMEN NYE ELEVER 2023

Egaa Gymnasiums værdigrundlag

Egaa Gymnasium er en moderne skole, hvor vi med udgangspunkt i en tidssvarende bygning og nye undervisningsformer har skabt en levende og engagerende skole. Vi bygger på et solidt fagligt grundlag og udnytter optimalt samspillet mellem fagene for at give eleverne en helhedsopfattelse af verden. Med klare krav støtter vi de unges udvikling fra skoleelever til studerende, så de forlader skolen som hele, veloplyste og videbegærlige unge klar til fortsat uddannelse og deltagelse i samfundslivet. 
Helt overordnet møder vi de unge, hvor de er, og giver dem mulighed for den bedst tænkelige gymnasiale uddannelse.