Vi møder dig, hvor du er, og giver dig mulighed for den bedst tænkelige gymnasiale uddannelse.

Egaa Gymnasium

Vi møder dig, hvor du er, og giver dig mulighed for den bedst tænkelige gymnasiale uddannelse.

bestyrelsen

Niels Petersen 
Formand. Udpeget som repræsentant for grundskolen. 
Niels Petersen er skoleinspektør på Sølystskolen. Han er uddannet fra Holbæk Seminarium og har en master i offentlig ledelse (MPM) fra Syddansk Universitet. Han har arbejdet som lærer i København, Bruxelles og Århus. Niels Petersen er leder-TR i Århus Skolelederforening og medlem af Skoleledernes repræsentantskab. Han har i flere år deltaget i Uddannelsesrådet, som er et samarbejde mellem grundskole og ungdomsuddannelser, været formand for Århus Lærerseminariums bestyrelse og indvalgt i Danmarks Skolelederforenings Landsbestyrelse 2000-2007. Er netop udpeget som skolelederrepræsentant i et landsdækkende projekt om digital forandringsledelse i folkeskolen

??
Udpeget af Århus Kommune. 

??
Udpeget som erhvervsrepræsentant. 

??
Udpeget som repræsentant for videregående uddannelser. 

Jon Urskov Pedersen
Udpeget som repræsentant for personalet (med stemmeret).
Jon Urskov Pedersen er uddannes som cand. mag. i samfundsfag og biologi og underviser i disse fag på Egaa Gymnasium.  


Tina Rydal
Udpeget som repræsentant for personalet (uden stemmeret). 
Tina Rydal er uddannet som cand. mag. i engelsk og samfundsfag, og hun underviser i disse fag på Egaa Gymnasium.


??
Udpeget som repræsentant for eleverne (med stemmeret).  

??
Udpeget som repræsentant for eleverne.