Faglighed, Fællesskab, Nysgerrighed, Handlekraft

Egaa Gymnasium

Faglighed, Fællesskab, Nysgerrighed, Handlekraft

bestyrelsen

Bestyrelsens sammensætning

 

Niels Petersen

Formand. Udpeget som repræsentant for grundskolen.

 Niels Petersen er skoleinspektør på Sølystskolen. Han er uddannet fra Holbæk Seminarium og har en master i offentlig ledelse (MPM) fra Syddansk Universitet. Han har arbejdet som lærer i København, Bruxelles og Århus. Niels Petersen er leder-TR i Århus Skolelederforening og medlem af Skoleledernes repræsentantskab. Han har i flere år deltaget i Uddannelsesrådet, som er et samarbejde mellem grundskole og ungdomsuddannelser, været formand for Århus Lærerseminariums bestyrelse og indvalgt i Danmarks Skolelederforenings Landsbestyrelse 2000-2007. Er netop udpeget som skolelederrepræsentant i et landsdækkende projekt om digital forandringsledelse i folkeskolen
 
Finn Borchsenius
Næstformand. Udpeget som repræsentant for videregående uddannelser.
 
Finn Borchsenius er prodekan på Science & Technology på Aarhus Universitet. Han er biolog med speciale i planteevolution og systematik. Finn Borchsenius har været uddannelsesansvarlig for biologistudiet fra 2001-2004, vice-institutleder på det daværende Biologisk Institut i perioden 2004-2007, medlem af Akademisk Råd fra 2004-2011 og medlem af Bachelorstudienævnet på Science and Technology 2007-2011. Fra 2012 - 2016 har han været fagleder af Væksthusene i Botanisk og stod i spidsen for opbygningen af både beplantningen og husenes formidling om natur og videnskab. Endelig har han i en årrække været leder af den danske del af Global Biodiversity Information Facility, der arbejder på at gøre biodiversitetsdata frit tilgængelige på nettet.
 
Peter Stougaard Kroman
Udpeget af Århus Kommune.
 
Peter Stougaard Kroman er næstformand for SF’s lokalafdeling i Aarhus. Han har en kandidatgrad i samfundsfag og religion fra Københavns Universitet. Peter Stougaard Kroman fungerede ved kommunalvalget i 2017 som kampagneleder for SF.

Astrid Moth
Udpeget som erhvervsrepræsentant.
 
Astrid Moth er cand. Mag i æstetik og kultur. Hun er partner i Urban Goods, som er et konsulentfirma med ekspertise i borger- og brugerinddragelse, stedsidentitet, grafisk facilitering, oplevelsesdesign og entreprenante processer.
Astrid Moth har tidligere besat en række projektlederstillinger indenfor kultur, kommunikation og medborgerskab.
 
Lektor Jon Urskov Pedersen
Udpeget som repræsentant for personalet (med stemmeret).

Jon Urskov Pedersen er cand. mag. i samfundsfag og biologi og underviser på Egaa Gymnasium. Han fungerer desuden som studievejleder. Jon Urskov Pedersen er derudover tilknyttet UNESCOS skolenetværk som koordinator.
 
Lektor Tina Rydal
Udpeget som repræsentant for personalet (uden stemmeret).

Tina Rydal er cand. mag. i engelsk og samfundsfag og hun underviser på Egaa Gymnasium. Hun fungerer desuden som studievejleder.


Amanda Birgit Hansen
Udpeget som repræsentant for eleverne (med stemmeret).  

Nina Bachman Tosti
Udpeget som repræsentant for eleverne. 

 

Vedtægter

Bestyrelsens forretningsorden