Faglighed, Fællesskab, Nysgerrighed, Handlekraft

Egaa Gymnasium

Faglighed, Fællesskab, Nysgerrighed, Handlekraft

VELKOMMEN NYE ELEVER 2023

Samfundsvidenskabelige studieretninger

Herunder kan du læse om de samfundsvidenskabelige studieretninger, som udbydes på Egaa Gymnasium

SAMFUNDSFAG OG MATEMATIK

Samfundsfag A og Matematik A


Denne studieretning er for dig som har en bred samfundsfaglig interesse, kombineret med en interesse for matematik. 
På denne studieretning får du gode muligheder for at fordybe dig i og opnå en større forståelse af det moderne globale samfund og samspillet mellem det lokale, nationale og internationale. På den ene side giver samfundsfag dig indsigt i aktuelle problemstillinger, teorier og modeller om mekanismer i samfundet. På den anden side vil matematikken som redskab give dig mulighed for at komme mere i dybden med teorierne og modellerne. Derudover træner matematikken dig i at tænke abstrakt og arbejde analytisk og systematisk.
Økonomi er et eksempel på et område som i høj grad binder de to fag sammen. Hvorfor er det et problem for samfundet hvis folk sparer for meget op i en krisesituation? Det kan besvares ved at analysere hvordan opsparing påvirker landets BNP, og her kan matematik hjælpe med en matematisk model for BNP. Den matematiske model rummer dog i virkeligheden ingen information uden samfundsfag til at tolke de forskellige størrelser. Begge fag er nødvendige for en dybdegående forståelse!
 
Eksempler på tværfaglige sammenspil:

  • Hvordan kan man måle uligheden i samfundet? Hvad betyder uligheden for sammenhængskraften og dynamikken i samfundet?
  • Kan man forudsige udfaldet af et folketingsvalg? 
  • Vælgeradfærd, hvem er det der stemmer på de enkelte partier?

 
Undervisningen er elevaktiverende med mulighed for mange aktiviteter, herunder samfundscup, gæsteforlæsere og møder med politikere.

Ansøg om optagelse

 

2 A niveau fag Samfundsfag A og Matematik A
3. fag
2. fremmedsprog Valgfrit

Kunstnerisk fag C

Valgfrit
Naturvidenskab C Fysik, informatik ,kemi
Valgfag Valgfag C, Valgfag C og Naturvidenskab B
SAMFUNDSFAG OG ENGELSK

Samfundsfag og Engelsk A

Denne studieretning er for dig, der interesserer dig for samfundsforhold og engelsk i en stadig mere globaliseret og medialiseret verden. Vi arbejder med sproglige, litterære, kulturelle og samfundsmæssige problemstillinger i engelsk og samfundsfag, og du får en forståelse for centrale samfundsmæssige sammenhænge, nationalt og globalt. I matematik og samfundsfag får du en solid baggrund for bl.a. at kunne forholde dig kritisk til mediernes brug af statistiske undersøgelser. 

Du kommer til at arbejde med mange forskellige spændende og aktuelle projekter, bl.a. det amerikanske præsidentvalg, det rodløse storbymenneske i "American Psycho", Kinas stigende indflydelse i verden, den økonomiske krise i Europa og konsekvenserne for Danmark. Du kommer til at sammenligne og diskutere sociale, politiske og økonomiske forhold i forskellige lande og lave dine egne undersøgelser. Vi bringer virkeligheden ind i huset ved at invitere politikere, journalister, eksperter m.v. på besøg på gymnasiet og tager ofte på ekskursioner, fx i teatret, til universitetet, rådhuset, Aarhus Stiftstidende. I 2.g går turen til udlandet på studietur til fx Istanbul eller Kina, og i 3.g udforsker vi København!

Med andre ord: En studieretning for dig, der har en bred politisk, kulturel og engelsksproglig interesse! 

Ansøg om optagelse

 

2 A niveau fag Samfundsfag A og Engelsk A
3. fag
2. fremmedsprog Valgfrit
Kunstnerisk fag C Valgfrit
Naturvidenskab C

Biologi, fysik, informatik

Valgfag

Valgfag C
Valgfag C
Naturvidenskab B

SAMFUNDSFAG OG ENGELSK (I-CLASS)

Samfundsfag A og Engelsk A (i-Class)

Ønsker du et globalt perspektiv og at blive undervist i udvalgte fag på engelsk? Ønsker du at deltage i internationale samarbejdsprojekter med vores partnerskoler i udlandet? Så er Egaa Gymnasiums I-Class med Engelsk A og Samfundsfag A noget for dig! 


Følgende fag: samfundsfag, historie og religion undervises på engelsk af engelskuddannede lærere. Alle fag inddrager i stort omfang internationale temaer og materiale i undervisningen, hvilket giver et øget globalt udsyn og dermed også et bredere perspektiv og forståelse for nationale forhold. 


Hvorfor engelsk som undervisningssprog?
Engelsk er vigtigt at beherske aktivt, hvis du vil begå dig i en globaliseret verden. At lære engelsk fagsprog på en række fagområder styrker dig, hvis du senere ønsker at tage dele af din videre uddannelse i udlandet og være bedre klædt på til undervisning på engelsk på en række videregående uddannelser i Danmark.

Undervisning på engelsk støtter den generelle sprogkompetence og derfor læringen i faget Engelsk.

Derudover åbner undervisning på engelsk i en række fag op for helt nyt og spændende materiale, der i første omgang kun udgives på engelsk.


Studieture
I I-Class vil der blive arrangeret flere studieture. Der er en dagstur til København i 1.g med vores mexicanske venskabsskole, en længerevarende studietur uden for Europa i 2.g, og en kortere studietur til en destination i Europa i 3.g. Derfor er det nødvendigt at forhøje det almindelige beløb til studieture op til kr. 10.000 fordelt over 3 år (i forhold til ca. 6.000 i de øvrige studieretninger). Der vil blive oprettet opsparingsordninger allerede fra 1g, og klasserne forsøger sammen at tjene en del af studietursafgifterne ved fælles arbejdsprojekter. Studieture er en integreret del af de faglige forløb, og ofte vil der være samarbejde med lokale skoler og institutioner på turene. De tidligere i-class årgange har været så forskellige steder som USA, Tanzania og Mexico i 2.g og London, Budapest og Bruxelles i 3.g.


Samarbejdsprojekter
I løbet af de tre år vil der være en række tværfaglige samarbejdsprojekter, der sætter fokus på internationale forhold. Som eksempler på tværfaglige emner kan nævnes:

  • Aktuelle samfundstendenser i fiktion og virkelighed: dystopiske romaner; socialrealisme; politisk magt i fx Shakespeares Hamlet og Macbeth; miljøaktivisme i poesien; zombier og risikosamfundet; postmodernisme og identitet.   
  • Velfærdsstaten: reformer, social ulighed og økonomisk vækst. Velfærdsstatens rødder og forskellige former for velfærdsstater: DK, UK, USA. 
  • Kulturmøder. Hvilken rolle spiller religion for identitet og integration i enkelte lande? Hvad betyder religion i international politik? 
  • Den amerikanske valgkamp og det politiske system; den politiske kultur og mediernes rolle; politisk retorik i taler og på de sociale medier. 
  • Globale udfordringer, verdens ressourcer og klima i fremtiden. 
  • Europas fremtid set i lyset af globaliseringen og det øgede internationale samarbejde, den internationale konkurrence og migration. 

Ansøg om optagelse

 

2 A niveau fag Samfundsfag A og Engelsk A
3. fag
2. fremmedsprog Valgfrit
Kunstnerisk fag C Valgfrit
Naturvidenskab C

Kemi, fysik, informatik

Valgfag

Valgfag C
Valgfag C
Naturvidenskab B