Faglighed, Fællesskab, Nysgerrighed, Handlekraft

Egaa Gymnasium

Faglighed, Fællesskab, Nysgerrighed, Handlekraft

Ledelse & administration

Ledelsen

 • Martin Ingemann (L)
  Direkte tlf. 89 12 42 54

  Martin Ingemann (L)

  Rektor


  Ansvarsområder:

  • Bestyrelsen
  • Overordnet ansvar for pædagogik, personale, økonomi og adm.
  • Eksterne samarbejdspartnere
  • Ansættelse og afskedigelser
  • Klagesager
  • Elevsager (fx snyd og bortvisning)
  • Løn- og tjenestetidsforhandlinger
  • Udbud og oprettelse af samt placering i studieretninger, valgfag mm.
 • Henrik Stidsholt Rasmussen (L)
  Direkte tlf. 89 12 42 58

  Henrik Stidsholt Rasmussen (L)

  Vicerektor

  Ansvarsområder:

  • Rektors stedfortræder
  • Overordnet planl. og koord. af undervisning
  • Pædagogisk udvikling
  • Evaluering og kvalitetssikring
  • Kurser og ekskursion.
  • Mundtlig eksamen (med MH)
  • Udvikling, koord. og planlægning af AT samt DHO, SRO og SRP
  • Personaleudvikling
 • Morten Hoeck (L)
  Direkte tlf. 89 12 42 55

  Morten Hoeck (L)

  Uddannelsesleder


  Ansvarsområder:

  • Drift og udvikling af IT-området, her­under IT-support, Lectio, First Class og webside
  • Aktiviteter uden for undervisningen, herunder fællestimer, Fællessamling og fester
  • Samarbejde med elevrådet
  • Information
  • Udvikling, koord. og planlæg­. af AP
  • Mundtlig eksamen (med HR)
 • Lone Pløger Thoft (L)
  Direkte tlf. 89 12 42 56

  Lone Pløger Thoft (L)

  Uddannelsesleder

  Ansvarsområder:

  • Skemalægning og skemaændringer
  • Vikarbesætning og vikarregnskab
  • Planlægning af udd.-tid og elevtid (med PA)
  • Holdoprettelse og holdregnskab
  • Placering på hold
  • Terminsprøver og skriftlig eksamen
  • Årsplan
  • Internationale relationer 
  • Brobygning
  • Studievalg Øst
 • Peter Axelsen (L)
  Direkte tlf. 89 12 42 57

  Peter Axelsen (L)

  Uddannelsesleder

  Ansvarsområder:

  • Planlægning af opgavefordeling og løbende opfølgning
  • Opgaveportefolier
  • Tidsregistrering
  • Planlægning af udd.-tid og elevtid (med LT) 
  • Udvikling, koord. og planlægning af NV 
  • Personaleudvikling (med HR)
  • Innovation
 • Ove Fugl Svendsen (L)
  Direkte tlf. 89 12 42 59

  Ove Fugl Svendsen (L)

  Sekretariatsleder

  Ansvarsområder:

  • Økonomi, herunder løn, budget og opfølgning samt regnskab
  • Administration
  • Bygninger, inventar og idrætsfaciliteter
  • Undervisningsmidler og pæd. værksted
  • Miljø- og sikkerhedsarbejde

Teknisk Administrativt Personale (TAP)

 • Merete Hansen (L)
  Direkte tlf. 89 12 42 52

  Merete Hansen (L)

  Sekretær

  Ansvarsområder:

  • Elevadministration
  • Skriftlig og mundtlig eksamen
  • Brobygning
  • SU
  • Buskort
 • Eva Brøndum Henriksen (L)
  Direkte tlf. 89 12 42 72

  Eva Brøndum Henriksen (L)

  Sekretær

  Ansvarsområder:

  • Skemaplanlægning/skemaændringer
  • Bogholderi
  • Indfak
  • Tjenesterejser
  • Holdoprettelser/årsopgørelser
  • Personale- og lønadministration
 • Brian Anesen (L)
  Direkte tlf. 89 12 42 51

  Brian Anesen (L)

  Assistent

  Ansvarsområder:

  • Daglig økonomi
  • Budget, budgetopfølgning samt regnskab
  • SPS (Specialpædagogisk Støtte)
  • Ad hoc IT
  • Hjemmside
  • Pylon (Lysskilt ved Mejlbyvej)
 • Mette Jakobsen (L)
  Direkte tlf. 89 12 42 53 / 89 12 42 60

  Mette Jakobsen (L)

  Bogdepot

  Ansvarsområder:

  • Ansvarlig for bogdepotet
  • Registrering af bøger til bibliotek, lærerarbejds-pladser samt lærerværelse
  • Kontorartikler
  • Telenor
  • Køb af i-bøger/bøger
 • Helle Randrup (L)
  Direkte tlf. 89 12 42 60

  Helle Randrup (L)

  Bogdepot

  Ansvarsområder:

  • Registrering af klassesæt
  • Indbinding af bøger
  • Bogudlån
 • Torben Kristiansen (L)
  Direkte tlf. 89 12 42 62

  Torben Kristiansen (L)

  Pedel

  Ansvarsområder:

  • Nøgler og adgangskoder
  • Sikkerhed i Brand, Indbrug og Overvågning
  • Lys og lyd
  • Fester og arrangementer
 • Michael Jensen (L)
  Direkte tlf. 89 12 42 62

  Michael Jensen (L)

  Pedel

  Ansvarsområde:

  • Bygningsvedligeholdelse
  • Pasning af udendørsarealer
  • Forefaldende pedelarbejde
 • Pia Ernst Andreasen (L)
  Direkte tlf. 89124265

  Pia Ernst Andreasen (L)

  Husassistent

 • Erik Warming (L)
  Direkte tlf. 89 12 42 62

  Erik Warming (L)

  Pedel

  Ansvarsområder:

  • Bygningsvedligeholdelse
  • Lokaler og fritidsbrugere (brug af hallen, auditoriet, øvrige lokaler udenfor skoletid)
  • Kontakt til håndværker
  • Pasning af udendørsarealer
  • Energi- og varmestyring