Vi møder dig, hvor du er, og giver dig mulighed for den bedst tænkelige gymnasiale uddannelse.

Egaa Gymnasium

Vi møder dig, hvor du er, og giver dig mulighed for den bedst tænkelige gymnasiale uddannelse.

Opdatering ifbm. Covid-19

Ledelse & administration

Ledelsen

 • Martin Ingemann (L)
  Direkte tlf. 89 12 42 54

  Martin Ingemann (L)

  Rektor


  Ansvarsområder:

  • Bestyrelsen
  • Overordnet ansvar for pædagogik, personale, økonomi og adm.
  • Eksterne samarbejdspartnere
  • Ansættelse og afskedigelser
  • Klagesager
  • Elevsager (fx snyd og bortvisning)
  • Løn- og tjenestetidsforhandlinger
  • Udbud og oprettelse af samt placering i studieretninger, valgfag mm.
 • Henrik Stidsholt Rasmussen (L)
  Direkte tlf. 89 12 42 58

  Henrik Stidsholt Rasmussen (L)

  Vicerektor

  Ansvarsområder:

  • Rektors stedfortræder
  • Overordnet planl. og koord. af undervisning
  • Pædagogisk udvikling
  • Evaluering og kvalitetssikring
  • Kurser og ekskursion.
  • Mundtlig eksamen (med MH)
  • Udvikling, koord. og planlægning af AT samt DHO, SRO og SRP
  • Personaleudvikling
 • Morten Hoeck (L)
  Direkte tlf. 89 12 42 55

  Morten Hoeck (L)

  Uddannelsesleder


  Ansvarsområder:

  • Drift og udvikling af IT-området, her­under IT-support, Lectio, First Class og webside
  • Aktiviteter uden for undervisningen, herunder fællestimer, Fællessamling og fester
  • Samarbejde med elevrådet
  • Information
  • Udvikling, koord. og planlæg­. af AP
  • Mundtlig eksamen (med HR)
 • Lone Pløger Thoft (L)
  Direkte tlf. 89 12 42 56

  Lone Pløger Thoft (L)

  Uddannelsesleder

  Ansvarsområder:

  • Skemalægning og skemaændringer
  • Vikarbesætning og vikarregnskab
  • Planlægning af udd.-tid og elevtid (med PA)
  • Holdoprettelse og holdregnskab
  • Placering på hold
  • Terminsprøver og skriftlig eksamen
  • Årsplan
  • Internationale relationer 
  • Brobygning
  • Studievalg Øst
 • Peter Axelsen (L)
  Direkte tlf. 89 12 42 57

  Peter Axelsen (L)

  Uddannelsesleder

  Ansvarsområder:

  • Planlægning af opgavefordeling og løbende opfølgning
  • Opgaveportefolier
  • Tidsregistrering
  • Planlægning af udd.-tid og elevtid (med LT) 
  • Udvikling, koord. og planlægning af NV 
  • Personaleudvikling (med HR)
  • Innovation
 • Ove Fugl Svendsen (L)
  Direkte tlf. 89 12 42 59

  Ove Fugl Svendsen (L)

  Sekretariatsleder

  Ansvarsområder:

  • Økonomi, herunder løn, budget og opfølgning samt regnskab
  • Administration
  • Bygninger, inventar og idrætsfaciliteter
  • Undervisningsmidler og pæd. værksted
  • Miljø- og sikkerhedsarbejde

Teknisk Administrativt Personale (TAP)

 • Merete Hansen (L)
  Direkte tlf. 89 12 42 52

  Merete Hansen (L)

  Sekretær

  Ansvarsområder:

  • Elevadministration
  • Skriftlig og mundtlig eksamen
  • Brobygning
  • SU
  • Buskort
 • Eva Brøndum Henriksen (L)
  Direkte tlf. 89 12 42 72

  Eva Brøndum Henriksen (L)

  Sekretær

  Ansvarsområder:

  • Skemaplanlægning/skemaændringer
  • Bogholderi
  • Indfak
  • Tjenesterejser
  • Holdoprettelser/årsopgørelser
  • Personale- og lønadministration
 • Brian Anesen (L)
  Direkte tlf. 89 12 42 51

  Brian Anesen (L)

  Assistent

  Ansvarsområder:

  • Daglig økonomi
  • Budget, budgetopfølgning samt regnskab
  • SPS (Specialpædagogisk Støtte)
  • Ad hoc IT
  • Hjemmside
  • Pylon (Lysskilt ved Mejlbyvej)
 • Mette Jakobsen (L)
  Direkte tlf. 89 12 42 53 / 89 12 42 60

  Mette Jakobsen (L)

  Bogdepot

  Ansvarsområder:

  • Ansvarlig for bogdepotet
  • Registrering af bøger til bibliotek, lærerarbejds-pladser samt lærerværelse
  • Kontorartikler
  • Telenor
  • Køb af i-bøger/bøger
 • Helle Randrup (L)
  Direkte tlf. 89 12 42 60

  Helle Randrup (L)

  Bogdepot

  Ansvarsområder:

  • Registrering af klassesæt
  • Indbinding af bøger
  • Bogudlån
 • Jakob Mors Kristensen (L)
  Direkte tlf. 89 12 42 50

  Jakob Mors Kristensen (L)

  Pedel

  Ansvarsområder:

  • Bygningsvedligeholdelse
  • Lokaler. ( brug af auditoriet, øvrige lokaler udenfor skoletid)
  • Kontakt til håndværker
  • Pasning af udendørsarealer
  • Varmestyring
 • Torben Kristiansen (L)
  Direkte tlf. 89 12 42 50

  Torben Kristiansen (L)

  Pedel

  Ansvarsområder:

  • Bygningsvedligeholdelse
  • Lokaler. ( brug af auditoriet, øvrige lokaler udenfor skoletid)
  • Kontakt til håndværker
  • Pasning af udendørsarealer
  • Varmestyring
 • Michael Jensen (L)
  Direkte tlf. 89 12 42 50

  Michael Jensen (L)

  Pedel

  Ansvarsområde:

  • Bygningsvedligeholdelse
  • Pasning af udendørsarealer
  • Forefaldende pedelarbejde
 • Pia Ernst Andreasen (L)
  Direkte tlf. 89124265

  Pia Ernst Andreasen (L)

  Husassistent