Faglighed, Fællesskab, Nysgerrighed, Handlekraft

Egaa Gymnasium

Faglighed, Fællesskab, Nysgerrighed, Handlekraft

Rundvisning på Egaa Gymnasium

Ledelse & administration

Ledelsen

 • Martin Ingemann (L)
  Direkte tlf. 89 12 42 62

  Martin Ingemann (L)

  Rektor


  Ansvarsområder:

  • Overordnet ansvar for pædagogisk udvikling, medarbejdere, økonomi og administration
  • Strategi og vision
  • Bestyrelsen
  • Eksternt samarbejde­  
  • Personale (MUS/kurser) 
  • Ansættelse og afskedigelser 
  • Optagelse af elever 
  • Klagesager 
  • Elevsager (jf. studieord.regl) 
  • Løn- og tjenestetids­forhandlinger 
  • Overordnet ansvar for hjemmeside 
  • Ekstern kommunikation 
  • Fagudbud og studieretninger 
  • GDPR (overordnet ansvar) 
  • Udvikling af IT-området, herunder opbygning og kommunikation 
  • ITS-styregruppe 
  • Ledelseskontakt for IT
 • Henrik Stidsholt Rasmussen (L)
  Direkte tlf. 89 12 42 58

  Henrik Stidsholt Rasmussen (L)

  Vicerektor

  Ansvarsområder:

  • Rektors stedfortræder  
  • Pædagogisk udvikling: SRP og skriftlighed 
  • Evaluering og kvalitetssikring 
  • Personale (MUS/kurser) 
  • Overordnet planlægning og koordinering af undervisning /Årsplan 
  • Mundtlig eks.  (m. MH) 
  • Eksamensindberetning 
  • Udvikling, koord. og planlæg. af flerfaglige forløb, DHO, SRO og SRP, 
  • Vejlederkontakt 
  • Studievalg Øst 
  • Karrierelæring 
  • Kursusledelse
 • Lone Pløger Thoft (L)
  Direkte tlf. 89 12 42 56

  Lone Pløger Thoft (L)

  Uddannelsesleder

  Ansvarsområder:

  • Pædagogisk udvikling af IT, dannelse samt undervisningsdifferentiering
  • Global dannelse, internationalisering
  • I-class, UNESCO, RANI
  • Personal (MUS/Kurser)
  • Skemaændringer
  • Studieture og ekskursioner
  • Terminsprøver og skriftlig eksamen /Netprøver
  • Overordnet planlægning og koordinering af undervisning / årsplan
  • Talent (ATU/hum./samf.)
  • Brobygning
  • Sprogstrategi
  • Almen sprogforståelse
  • Elevforeninger: RANI, miljørådet m.v.
  • Studievalg Øst
  • Aktiviteter uden for undervisning (fællestimer, fællessamlinger m.v.)
  • Kursusledelse
 • Peter Axelsen (L)
  Direkte tlf. 89 12 42 57

  Peter Axelsen (L)

  Uddannelsesleder

  Ansvarsområder:

  • Pædagogisk udvikling af naturvidenskab, innovation, makerspace og praksisorientering 
  • Personale (MUS/kurser) 
  • Oprettelse af studie­retninger, valgfag mm. 
  • Grundskema 
  • Opgavefordeling og portefølje 
  • Tidsregistrering 
  • Planlægning af udd.-tid og elevtid  
  • Udvikling, koord. og planlæg. af NV  
  • Talent (science) 
  • Elevforeninger: elevråd, Rüsselrådet, Frivillig idræt 
  • Aktiviteter uden for undervisning. (cafeer og fester)  
  • CIVIRK 
  • Lectiokontakt 
  • Modtagelse af nye undervisere 
  • Kursusledelse 
 • Ove Fugl Svendsen (L)
  Direkte tlf. 89 12 42 59

  Ove Fugl Svendsen (L)

  Sekretariatsleder

  Ansvarsområder:

  • Økonomi, herunder løn, budget og opfølgning samt regnskab. 
  • Personale (MUS/kurser) 
  • Administration 
  • Bygninger, inventar og idrætsfaciliteter 
  • Undervisningsmidler og pæd. værksted 
  • Miljø- og sikkerhedsarbejde 
  • IT-drift (indkøb) 
  • Modtagelse af nye TAP’ere 
  • GDPR

Teknisk Administrativt Personale (TAP)

 • Eva Brøndum Henriksen (L)
  Direkte tlf. 89 12 42 72

  Eva Brøndum Henriksen (L)

  Administrativ medarbejder

  Ansvarsområder:

  • Skemaplanlægning/skemaændringer
  • Holdoprettelser, grundskema mm
  • Tidsreg.
  • Bogholderi
  • Indfak
  • Elevforeningen, Rani, Lintra
 • Brian Anesen (L)
  Direkte tlf. 89 12 42 51

  Brian Anesen (L)

  Administrativ medarbejder

  Ansvarsområder:

  • Daglig økonomi
  • Budget, budgetopfølgning samt regnskab
  • SPS (Specialpædagogisk Støtte)
  • Ad hoc IT
  • Hjemmeside
  • Pylon (Lysskilt ved Mejlbyvej)
 • Lone Dahlsgaard Petersen (L)
  Direkte tlf. 89 12 42 52

  Lone Dahlsgaard Petersen (L)

  Administrativ medarbejder

  Ansvarsområder:

  • Elevadministration
  • Eksamen
  • Brobygning
  • SPS
 • Camilla Ibsen Magnus (L)
  Direkte tlf. 89 12 42 55

  Camilla Ibsen Magnus (L)

  Administrativ medarbejder

  Ansvarsområde:

  • Løn- og personaleadministration
  • SU
 • Mette Jakobsen (L)
  Direkte tlf. 89 12 42 53 / 89 12 42 60

  Mette Jakobsen (L)

  Bogdepot / Administrativ medarbejder

  Ansvarsområder:

  • Ansvarlig for bogdepotet
  • Registrering af bøger til bibliotek, lærerarbejds-pladser samt lærerværelse
  • Kontorartikler
  • Telenor
  • Køb af i-bøger/bøger
 • Helle Randrup (L)
  Direkte tlf. 89 12 42 60

  Helle Randrup (L)

  Bogdepot

  Ansvarsområder:

  • Registrering af klassesæt
  • Indbinding af bøger
  • Bogudlån
 • Torben Kristiansen (L)
  Direkte tlf. 89 12 42 62

  Torben Kristiansen (L)

  Pedel

  Ansvarsområder:

  • Nøgler og adgangskoder
  • Sikkerhed i Brand, Indbrud og Overvågning
  • Lys og lyd
  • Fester og arrangementer
 • Jim Burmeister (L)
  Direkte tlf. 89 12 42 62

  Jim Burmeister (L)

  Pedel

  Ansvarsområder:

  • Vedligeholdelse af bygninger, indvendigt og udvendigt
  • Idrætshallen: kontakt til Aarhus kommune, sport og fritid
  • Vedligeholdelse udearealer (ukrudt, fejning med mere)
 • Michael Jensen (L)
  Direkte tlf. 89 12 42 62

  Michael Jensen (L)

  Pedel

  Ansvarsområde:

  • Affaldshåndtering
  • Pasning af udendørsarealer
  • Forefaldende pedelarbejde
 • Stelian Zdracnc (L)

  Stelian Zdracnc (L)

  Husassistent

  Ansvarsområde:

  • Servicemedarbejder i personalekøkken