Vi møder dig, hvor du er, og giver dig mulighed for den bedst tænkelige gymnasiale uddannelse.

Egaa Gymnasium

Vi møder dig, hvor du er, og giver dig mulighed for den bedst tænkelige gymnasiale uddannelse.

Opdatering ifbm. Covid-19

Udbud af studieretninger og fag

for Egaa Gymnasium i skoleåret 2020-2021

 

Kunstneriske studieretninger

De 2 fag på højeste niveau

Musik A, engelsk A Musik A, matematik A
3. fag
2. fremmedsprog Valgfrit valgfrit
Kunstnerisk fag C Musik Musik
Naturvidenskab C Biologi, fysik, kemi

Biologi, fysik, kemi

Valgfag Valgfag C, Valgfag C, Naturvidenskab B

Valgfag C, Valgfag C, Naturvidenskab B

 

Sproglige studieretninger

De 2 fag på højeste niveau

Engelsk A

Tysk forts. A

Engelsk A

Fransk begynder A

Engelsk A

Spansk begynder A

3. fag

(*) Samf. B

(*) Samf. B

(*) Latin C

2. fremmedsprog

Tysk fortsætter

Fransk begynder

Spansk begynder

Kunstnerisk fag C

Valgfrit

Valgfrit

Valgfrit

Naturvidenskab C

Biologi, fysik, informatik

Biologi, fysik, informatik

Biologi, fysik, informatik

Valgfag

Valgfag C

Valgfag C

Naturvid. B

Valgfag C

Valgfag C

Naturvid. B

Valgfag C

Valgfag B

Samfundsfag B

 

Samfundsvidenskabelige studieretninger

De 2 fag på højeste niveau

Samfundsfag A

Matematik A

Samfundsfag A

Engelsk A

Samfundsfag A

Engelsk A

(I-Class)

3. fag

-

(*) -

(*) -

2. fremmedsprog

Valgfrit

Valgfrit

Valgfrit

Kunstnerisk fag C

Valgfrit

Valgfrit

Valgfrit

Naturvidenskab C

Fysik, informatik ,kemi

Biologi, fysik, informatik

Kemi, fysik, informatik

Valgfag

Valgfag C

Valgfag C

Naturvidenskab B

Valgfag C

Valgfag C

Naturvidenskab B

Valgfag C

Valgfag C

Naturvidenskab B

 

Naturvidenskabelige studieretninger

De 2 fag på højeste niveau

Matematik A

Fysik A

Matematik A

Kemi A

Matematik A

Bioteknologi A

Biologi A

Kemi B

3. fag

Kemi B

Fysik B

Fysik B

(*) -

2. fremmedsprog

Valgfrit

Valgfrit

Valgfrit

Valgfrit

Kunstnerisk fag C

Valgfrit

Valgfrit

Valgfrit

Valgfrit

Naturvidenskab C

Fysik, informatik, kemi

Bio, fysik, kemi

Bio, fysik, kemi

Bio, fysik, kemi

Valgfag

Valgfag C

Valgfag C

Valgfag C

Valgfag C

Valgfag C

Valgfag C

Valgfag C

Valgfag C

Valgfag A

(*) I denne studieretning er matematik B obligatorisk

 

Udbud af obligatorisk 2. fremmedsprog

Fransk begyndersprog A

Fransk fortsættersprog B

Kinesisk begyndersprog A

Spansk begyndersprog A

Tysk fortsættersprog B

Spansk fortsættersprog B

 

Udbud af obligatorisk kunstneriske fag

Billedkunst C

Design og arkitektur C

Dramatik C

Mediefag C

Musik C 

 

Udbud af valgfag

Fag på A-niveau:

Fysik, Engelsk, Fransk fortsætter, Kemi, Matematik, Samfundsfag, Tysk fortsætter.

Fag på B-niveau:

Billedkunst, Biologi, Dramatik, Fysik, Idræt, Informatik, Kemi, Latin, Matematik, Mediefag, Musik, Psykologi, Religion, Samfundsfag.

Fag på C-niveau:

Astronomi, Billedkunst, Biologi, Design og Arkitektur, Dramatik, Erhvervsøkonomi, Filosofi, Informatik, Innovation, Kemi, Mediefag, Musik, Latin, Psykologi.