Faglighed, Fællesskab, Nysgerrighed, Handlekraft

Egaa Gymnasium

Faglighed, Fællesskab, Nysgerrighed, Handlekraft

Problemer med mail

Udbud af studieretninger og fag

for Egaa Gymnasium i skoleåret 2020-2021

 

Kunstneriske studieretninger

De 2 fag på højeste niveau

Musik A, engelsk A Musik A, matematik A
3. fag
2. fremmedsprog Valgfrit valgfrit
Kunstnerisk fag C Musik Musik
Naturvidenskab C Biologi, fysik, kemi

Biologi, fysik, kemi

Valgfag Valgfag C, Valgfag C, Naturvidenskab B

Valgfag C, Valgfag C, Naturvidenskab B

 

Sproglige studieretninger

De 2 fag på højeste niveau

Engelsk A

Tysk forts. A

Engelsk A

Fransk begynder A

Engelsk A

Spansk begynder A

3. fag

(*) Samf. B

(*) Samf. B

(*) Latin C

2. fremmedsprog

Tysk fortsætter

Fransk begynder

Spansk begynder

Kunstnerisk fag C

Valgfrit

Valgfrit

Valgfrit

Naturvidenskab C

Biologi, fysik, informatik

Biologi, fysik, informatik

Biologi, fysik, informatik

Valgfag

Valgfag C

Valgfag C

Naturvid. B

Valgfag C

Valgfag C

Naturvid. B

Valgfag C

Valgfag B

Samfundsfag B

 

Samfundsvidenskabelige studieretninger

De 2 fag på højeste niveau

Samfundsfag A

Matematik A

Samfundsfag A

Engelsk A

Samfundsfag A

Engelsk A

(I-Class)

3. fag

-

(*) -

(*) -

2. fremmedsprog

Valgfrit

Valgfrit

Valgfrit

Kunstnerisk fag C

Valgfrit

Valgfrit

Valgfrit

Naturvidenskab C

Fysik, informatik ,kemi

Biologi, fysik, informatik

Kemi, fysik, informatik

Valgfag

Valgfag C

Valgfag C

Naturvidenskab B

Valgfag C

Valgfag C

Naturvidenskab B

Valgfag C

Valgfag C

Naturvidenskab B

 

Naturvidenskabelige studieretninger

De 2 fag på højeste niveau

Matematik A

Fysik A

Matematik A

Kemi A

Matematik A

Bioteknologi A

Biologi A

Kemi B

3. fag

Kemi B

Fysik B

Fysik B

(*) -

2. fremmedsprog

Valgfrit

Valgfrit

Valgfrit

Valgfrit

Kunstnerisk fag C

Valgfrit

Valgfrit

Valgfrit

Valgfrit

Naturvidenskab C

Fysik, informatik, kemi

Bio, fysik, kemi

Bio, fysik, kemi

Bio, fysik, kemi

Valgfag

Valgfag C

Valgfag C

Valgfag C

Valgfag C

Valgfag C

Valgfag C

Valgfag C

Valgfag C

Valgfag A

(*) I denne studieretning er matematik B obligatorisk

 

Udbud af obligatorisk 2. fremmedsprog

Fransk begyndersprog A

Fransk fortsættersprog B

Kinesisk begyndersprog A

Spansk begyndersprog A

Tysk fortsættersprog B

Spansk fortsættersprog B

 

Udbud af obligatorisk kunstneriske fag

Billedkunst C

Design og arkitektur C

Dramatik C

Mediefag C

Musik C 

 

Udbud af valgfag

Fag på A-niveau:

Fysik, Engelsk, Fransk fortsætter, Kemi, Matematik, Samfundsfag, Tysk fortsætter.

Fag på B-niveau:

Billedkunst, Biologi, Dramatik, Fysik, Idræt, Informatik, Kemi, Latin, Matematik, Mediefag, Musik, Psykologi, Religion, Samfundsfag.

Fag på C-niveau:

Astronomi, Billedkunst, Biologi, Design og Arkitektur, Dramatik, Erhvervsøkonomi, Filosofi, Informatik, Innovation, Kemi, Mediefag, Musik, Latin, Psykologi.