Faglighed, Fællesskab, Nysgerrighed, Handlekraft

Egaa Gymnasium

Faglighed, Fællesskab, Nysgerrighed, Handlekraft

Problemer med mail

Kunstneriske studieretninger

Musik A og Engelsk A

Som musikelev på Egaa Gymnasium kan du gå på MGK sideløbende med din gymnasieuddannelse. 

Denne kunstneriske studieretning er for dig, der interesserer dig for at udtrykke dig kunstnerisk både i musik og tekst og for at forholde dig til de musik- og tekstværker, som de professionelle kunstnere, komponister, musikere og forfattere har lavet. I denne studieretning ser vi på andres formidling af tekster og musik, men vi arbejder også med selv at producere og skabe – sprog og musik.

I studieretningen får du musik A og engelsk A. Musik er både et praktisk og teoretisk fag, og du vil møde musikudøvelse, musikanalyse og musikteori, og i engelsk vil du møde det engelske sprog, kultur og litteratur. De to fag spiller sammen og giver oplagte muligheder for samarbejde omkring perioder, genrer eller temaer, hvor det er muligt at nærstudere musik og tekst i den kulturelle sammenhæng, den indgår i.  

I undervisningen har vi fokus på at skabe et trygt miljø, hvor der er rum til, at du kan udfolde dig kreativt og kunstnerisk, og vi udfordrer dig til at bringe dig selv i spil og bruge din personlighed skabende og intellektuelt i forhold til kunsten.  

Denne studieretning forbereder dig til videre uddannelse med et musisk-performativt fokus eller uddannelser med fokus på engelsk sprog og kultur. Men studieretningen forbereder dig i lige så høj grad bredt til andre typer af videregående uddannelser, fordi vi arbejder fokuseret med almene formidlings- og kommunikationskompetencer, samt evnen til at opstille og gennemføre projekter. Evnen til at udtrykke sig levende, præcist og engageret, samt evnen til at gennemføre projekter er en styrke indenfor enhver type uddannelse og erhverv. 

Hvis du vil have flere kunstneriske udfordringer, end studieretningen tilbyder, er der rig lejlighed til at indgår i en masse spændende projekter udenfor skoletid, såsom elevbands, bigband, deltagelse i koret EVE, korprojekter, musikcafé, MGP og skoleforestillinger. Der er mange muligheder, og det er bare om at gribe dem! 

Ansøg om optagelse

 

Musik A og Matematik A

Som musikelev på Egaa Gymnasium kan du gå på MGK sideløbende med din gymnasieuddannelse.

Dette er en musikstudieretning for dig, der har interesse for både det kunstnerisk og det naturvidenskabelige. Her får du nemlig musik i kombination med matematik på A-niveau. 

Musik er både et praktisk og teoretisk fag. I musik vil du skulle udtrykke dig kunstnerisk i musik og desuden forholde dig til de musikværker, som de professionelle kunstnere, komponister og musikere, har lavet. I denne studieretning analyserer vi andres værker, men vi arbejder i lige så høj grad med selv at udøve og skabe musik. 

I matematik arbejder vi med at forstå og kommunikere komplekse problemstillinger, vi ser på matematikkens udvikling og dens betydning for samfund og kultur, og vi analyserer mønstre og strukturer. 

Studieretningen forbereder dig altså til videre uddannelse med et musisk-performativt fokus og kommunikativt fokus og den forbereder dig også til naturvidenskabelige uddannelser, hvor Matematik A er adgangsgivende til de fleste typer. Studieretningen er samtidig i lige så høj grad en almen og bred forberedelse til mange forskellige typer uddannelser. 
 
Hvis du vil have flere kunstneriske udfordringer, end studieretningen tilbyder, er der rig lejlighed til at indgår i en masse spændende projekter udenfor skoletid, såsom elevbands, bigband, deltagelse i koret EVE, korprojekter, musikcafé, MGP og skoleforestillinger. Hvis du vil have flere udfordringer i de naturvidenskabelige fag, har du mulighed for at deltage i forskellige spændende aktiviteter såsom Science Cup og Georg Mohr konkurrencen, som er stærke traditioner og højt prioriteret på Egaa Gymnasium. Der er mange muligheder, og det er bare om at gribe dem!

Ansøg om optagelse