Faglighed, Fællesskab, Nysgerrighed, Handlekraft

Egaa Gymnasium

Faglighed, Fællesskab, Nysgerrighed, Handlekraft

VELKOMMEN NYE ELEVER 2023

Sproglige studieretninger

Engelsk A, Tysk fortsætter A og Samfundsfag B

 

Her er en studieretning med Engelsk og Tysk på A-niveau og Samfundsfags på B-niveau. Den er for dig, som er interesseret i engelsk og tysk litteratur, samfund og historie. Synes du, det er sjovt at læse engelske og tyske tekster om mennesker i alle mulige situationer? Og synes du, det er sjovt fx at se film, læse digte og høre politiske taler særligt fra de engelsktalende og tysktalende lande, kan du lære meget mere om det her. 

Emner, vi arbejder med, kan være: 

 • Hvorfor har amerikanerne så nem adgang til våben?
 • Hvad har 9/11 betydet for Amerika? Hvad har det postmoderne med USA og Storbritannien at gøre? 
 • Er Shakespeare stadig spændende og værd at læse nu?
 • Hvilken konsekvens i bred forstand har genforeningen i Tyskland haft?
 • Er der mange indvandrere i Tyskland?
 • Hvorfor er tysk så vigtigt for Danmark og danske interesser?

Hvordan arbejder vi med fagene? 
Vi arbejder både sprogligt og litterært. Det vil sige kommunikation, sproglig korrekthed og variation, litterær analyse, litteraturhistorie og retorik. 
 
Det internationale og globale aspekt er naturligvis meget vigtigt for denne studieretning og derfor tilbydes udveksling med det samarbejdsgymnasium, vi har i Tyskland. Du kan enten tage på et længere individuelt udvekslingsophold, eller du kan vælge en uges ophold i Tyskland sammen med kammeraterne fra din klasse. Du kommer også på en studietur, der typisk foregår med Engelsk og/eller Samfundsfag som studietursfag. 

Ansøg om optagelse

 

Engelsk A, Spansk begynder A, Latin C 

“omnium rerum principia parva sunt” (Alting begynder i det små) - Marcus Tullius Cicero

I denne tresproglige studieretning, hvor Engelsk og Spansk er på A-niveau, arbejder vi både med det moderne og det antikke og med sammenhænge mellem det antikke og det moderne. Vi arbejder også med den globaliserede verden, som vi lever i. Du vil udvide dit syn på verden og udvikle sprogfærdigheder, viden og interkulturelle kompetencer. 

Det særlige i denne studieretning er, at Latin C også indgår som studieretningsfag og dermed åbner op for romernes verden. Da Romerriget var på sit højeste, indgik både England og Spanien i riget, hvilket hjælper med at forklare og belyse nogle af de kulturelle emner, vi arbejder med, endnu bedre. 

Emner, vi arbejder med, kan være: 

 • Hvad kendetegner en amerikaner, en mexicaner og en romer ud fra deres egen selvforståelse?
 • Hvordan er det at være en ung latino i L.A.? Nordafrikaner i Spanien? Jamaicaner i London? Hvilke problemer har man, når man skal finde en identitet mellem to kulturer? Hvilke kultursammenstød opstår?
 • Hvordan er livet i familierne i de forskellige kulturer? Hvad med kønsroller? Forholdet til forældre? Kan en kriminel bande være en familie?
 • Hvad er det gode liv og det gode samfund i de lande og kulturer, vi arbejder med? Hvordan møder/mødte man fremtidens og globaliseringens udfordringer?
 • Hvilken betydning har romersk mytologi og litteratur haft for europæisk kultur?
 • Hvor multikulturelt og globaliseret var Romerriget sammenlignet med dagens USA eller Mexico?

I denne studieretning skal man have samfundsfag på B-niveau i 3.g. Man skal ikke have et naturvidenskabeligt fag på B-niveau, så man har et ekstra valgfag på b-niveau i 3.g. Det kan f.eks. være Latin, som man på denne måde kunne fortsætte med, og det kunne også være helt andre fag som f.eks. Religion eller dit kunstneriske fag. 

Ansøg om optagelse

 

Engelsk A, Fransk begynder A, Samfundsfag B

En spændende studieretning for dig, der er internationalt orienteret, og som brænder for sprog kommunikation og kultur.

 • Er du interesseret i at vide mere om kultur-og samfundsforhold i Danmark samt i de engelsk- og fransktalende lande?
 • Har du lyst til at blive bedre til at kommunikere på fransk og engelsk?

Så er denne studieretning det helt rigtige for dig, da du får to europæiske hovedsprog på A-niveau (Engelsk og Fransk) sammen med Samfundsfag på B-niveau. 

Emner, vi arbejder med, kan være:

 • Ungdomskultur på tværs af engelsk og fransktalende lande. Hvad har unge til fælles? Sport, musik, fester, kunst, politik og andre interesser blandt unge. Hvilke forskelle kan der være? Hvordan er synet på familie og kønsroller.
 • Storbyliv: hvordan afspejles det i fransk/engelske film, musiktekster etc. 
 • Kulturmøder: F.eks. i Québec, en fransktalende provins i Canada. Provinsens største by Montréal er multietnisk og to-sproget. Ved at arbejde med film, sange reklamer, artikler, billeder etc. fra Québec vil du få indsigt i dette spændende multikulturelle samfund.
 • Politiske, sociale og økonomiske forhold i fransk- og engelsktalende områder: F.eks. Forskelle og ligheder på de politiske systemer. Hvordan tackler man indvandring i England, USA og Frankrig? Etc.

Hvordan arbejder vi med fagene?
I denne studieretning får du mulighed for spændende fordybelse i dine interesseområder inden for det enkelte fag og på tværs af fagene. Du vil blive aktiv sprogbruger, deltage i kreative skriveprocesser, besøge kulturinstitutioner og virksomheder m.m.

Du vil komme til at opleve sprog og kultur på udvekslingsrejser og studieture. F.eks. har vi udveksling med en Europaklasse (fransk og engelsksproget) på et fransk gymnasium: Lycée Fabert i Metz. At komme til at bo i en fransk familie giver dig indblik i fransk hverdagskultur, mulighed for at høre en masse fransk samt få talt fransk og engelsk med din værtsfamilie.

Med denne studieretning vil du få et indgående kendskab til 2 hovedsprog samt indsigt i kultur-og samfundsforhold i en række engelsk- og fransktalende lande.
 

Ansøg om optagelse