Faglighed, Fællesskab, Nysgerrighed, Handlekraft

Egaa Gymnasium

Faglighed, Fællesskab, Nysgerrighed, Handlekraft

Orienteringsaften, tirsdag den 24. januar kl. 19:30 

Forældreside

Praktisk om skolestart august 2022

Dit barn skal starte på Egaa Gymnasium

Tirsdag d. 9. august kl. 9.00

 

Det er en god ide, hvis I alle har læst velkomstbrevet, da det indeholder megen information.

Den første dag skal man medbringe sit afgangsbevis fra 9. klasse. Hvis man har gået i 10. klasse, skal man medbringe bevis fra både 9. og 10 klassse.

Skolen regner med at eleverne har en bærbar computer med i skole hver dag. Har man ikke en computer, kan man låne en af skolen for et mindre beløb.

Som udgangspunkt er skoledagen fra kl. 8.15 til 15.10 hver dag, men der forekommer variationer.

Program for den første uge

Program skolestart.jpg

(Bemærk, at skolestart for nye elever er tirsdag)


Den første tid

I løbet af den første tid kommer der til at ske mange ting i forbindelse med introduktionen

  • Introcafe, fredag i dan første uge. Cafeen slutter cirka kl. 15.00 og er alkoholfri
  • I uge 34 er der "Introcamp" hvor eleverne skal overnatte på skolen i en teltlejr
  • I uge 36 vil alle få besøg af studievejlederen
  • Fredag i uge 35 er der Introfest, hvor kun 1.g, tutorer og festudvalg deltager. Til denne fest udskænkes alkohol
  • I uge 39 er der individuelle mentorsamtaler, hvor lærere taler med eleverne om deres studieretningsvalg
  • I uge 39 er der matematikscreening
  • I uge 40 skal alle i 1.g vælge studieretning, og der er også efterårsfest i denne uge
  • I uge 42 er der efterårsferie
  • I uge 43 er der eksamen i Naturvidenskabeligt Grundforløb (NV) og i Almen Sprogforståelse (AP)
  • I uge 45 er starter de nye elever på deres studieretning

Vigtige begivenheder på skolen over de tre år

Forældrekonsultationer i 1.g

I løbet af 1.g bliver man som forælder inviteret til en samtale med et antal lærere efter ønske.

Forældreaften

I løbet af 1.g bliver alle forældre inviteret til en aften, hvor man har lejlighed til at se lidt på skolen og være sammen med klassens elever og nogle af deres lærere

Gallafesten i 3.g

I løbet af foråret i 3.g afholder skolen gallafest med middag og lanciersfor elever og forældre. 

Dimission

Alle forældre inviteres selvfølgelig med til Dimissionen i 3.g