Vi møder dig, hvor du er, og giver dig mulighed for den bedst tænkelige gymnasiale uddannelse.

Egaa Gymnasium

Vi møder dig, hvor du er, og giver dig mulighed for den bedst tænkelige gymnasiale uddannelse.

Forældreside

På denne side vil du kunne finde information som er relevant, hvis man er forælder til et barn, som er elev på Egaa Gymnasium

Praktisk om skolestart

Dit barn skal starte på Egaa Gymnasium

tirsdag d. 14. august kl. 9.00

 

Det er en god ide, hvis I alle har læst velkomstbrevet, da det indeholder megen information.

Den første dag skal man medbringe sit afgangsbevis fra 9. klasse. Hvis man har gået i 10. klasse, skal man medbringe bevis fra både 9. og 10 klassse.

Bemærk også, at man skal medbringe en samtykkeerklæring, hvor man som forælder tilkendegiver, hvordan man forholder sit til fotografering på skolen.

Skolen regner med at eleverne har en bærbar computer med i skole hver dag. Har man ikke en computer, kan man låne en af skolen for et mindre beløb.

Som udgangspunkt er skoledagen fra kl. 8.15 til 15.10 hver dag, men der forekommer variationer.

Hvis man vil følge med i , hvornår der er større begivenheder på skolen, kan man kigge på kalenderen her.

Man kan også følge med i mange ting i skolens studieadministrative system Lectio.

Program for den første uge

Den første tid

I løbet af den første tid kommer der til at ske mange ting i forbindelse med introduktionen

  • Introcafe, fredag i dan første uge. Cafeen slutter cirka kl. 15.00 og er alkoholfri
  • I uge 34 vil der være individuel fotografering af alle elever
  • I uge 35 er der læse- og stavescrrening samt Introcamp, hvor der er overnatning fra onsdag til torsdag eller fra torsdag til fredag. Nærmere program herom følger
  • I uge 36 vil alle få besøg af studievejlederen, og studieretningsafprøvningerne starter
  • Fredag i uge 37 er der Introfest, hvor kun 1.g, tutorer og festudvalg deltager
  • I uge 39 er der individuelle mentorsamtaler, hvor lærere taler med eleverne om deres studieretningsvalg
  • I uge 40 er der matematikscreening, og i samme uge skal alle i 1.g vælge studieretning
  • I uge 42 er der efterårsferie
  • I uge 44 er der eksamen i Naturvidenskabeligt Grundforløb (NV) og i Almen Sprogforståelse (AP)
  • I uge 45 er starter de nye elever på deres studieretning

Vigtige begivenheder på skolen over de tre år

Forældrekonsultationer i 1.g

I løbet af 1.g bliver man som forælder inviteret til en samtale med et antal lærere efter ønske.

Forældreaften

I løbet af 1.g bliver alle forældre inviteret til en aften, hvor man har lejlighed til at se lidt på skolen og være sammen med klassens elever og nogle af deres lærere

Gallafesten i 3.g

I løbet af foråret i 3.g afholder skolen gallafest med middag og lanciersfor elever og forældre. 

Dimission

Alle forældre inviteres selvfølgelig med til Dimissionen i 3.g