Faglighed, Fællesskab, Nysgerrighed, Handlekraft

Egaa Gymnasium

Faglighed, Fællesskab, Nysgerrighed, Handlekraft

Problemer med mail

Forældreside

Dit barn skal søge om optagelse på Egaa Gymnasium senest den 13. marts. Det skal gøres gennem optagelse.dk. Dit barn skal også søge, selvom det endnu ikke er erklæret uddannelsesparat. Man  skal sammen med ansøgningen vælge et sprogfag og et kunstnerisk fag. Dem kan I læse mere mere om på vores orienteringsside. Her kan I også læse meget mere om skolen.

 

Hvorvidt dit barn får plads afgøres på baggrund af prioritet og transporttid til gymnasiet. Har vi flere første prioriteter end pladser, er det dem med længst transporttid som sendes til et andet gymnasium. Selvom man bor meget tæt på gymnasiet, vil vi altid skulle optage 1. prioriteter før 2. prioriteter. Egaa Gymnasium optager næste år elever til ni klasser. Det svarer til vores gennemsnitlige antal 1. prioritetsansøgere over de seneste fem år. Man skal altså prioritere Egaa Gymnasium som nr. 1, hvis man vil have størst chance for at komme ind. 

 

I får besked om optagelse og pladser den 1. juni 2023.

Praktisk om skolestart august 2023

Dit barn skal starte på Egaa Gymnasium

Tirsdag d. 15. august kl. 9.00

 


Den første tid

I løbet af den første tid kommer der til at ske mange ting i forbindelse med introduktionen

  • Introcafe, fredag i den første uge. Cafeen slutter cirka kl. 15.00 og er alkoholfri

  • I uge 36 vil alle få besøg af studievejlederen
  • Fredag i uge 35 er der Introfest, hvor kun 1.g, tutorer og festudvalg deltager. Til denne fest udskænkes alkohol
  • I uge 39 er der individuelle mentorsamtaler, hvor lærere taler med eleverne om deres studieretningsvalg
  • I uge 39 er der matematikscreening
  • I uge 40 skal alle i 1.g vælge studieretning, og der er også efterårsfest i denne uge
  • I uge 42 er der efterårsferie
  • I uge 43 er der eksamen i Naturvidenskabeligt Grundforløb (NV) og i Almen Sprogforståelse (AP)
  • I uge 45 starter de nye elever på deres studieretning
  • I uge 46 tager eleverne med deres nye studieretningskammerater på lejrtur

Vigtige begivenheder på skolen over de tre år

Forældrekonsultationer i 1.g

I løbet af 1.g bliver man som forælder inviteret til en samtale med et antal lærere efter ønske.

Forældreaften

I løbet af 1.g bliver alle forældre inviteret til en aften, hvor man har lejlighed til at se lidt på skolen og være sammen med klassens elever og nogle af deres lærere

Gallafesten i 3.g

I løbet af foråret i 3.g afholder skolen gallafest med middag og lanciers for elever og forældre. 

Dimission

Alle forældre inviteres selvfølgelig med til Dimissionen i 3.g