Faglighed, Fællesskab, Nysgerrighed, Handlekraft

Egaa Gymnasium

Faglighed, Fællesskab, Nysgerrighed, Handlekraft

Rundvisning på Egaa Gymnasium

Fag på Egaa Gymnasium

Din stx uddannelse på Egaa er opbygget af en række fag

 

Obligatoriske fællesfag

Kunstneriske fag

2. fremmedsprog

Valgfag i 3.g

 

Kunstnerisk fag og 2. fremmedsprog skal vælges ved optagelse, valgfag vælges i løbet af 2.g.

 

Obligatoriske fællesfag

 • A-niveau: dansk og historie.
 • B-niveau: engelsk, matematik, 2. fremmedsprog (hvis det er et fortsættersprog, ellers på A-niveau).
 • C-niveau: fysik, idræt, oldtidskundskab, religion, samfundsfag, et kunstnerisk fag samt to af fagene biologi, informatik, kemi eller naturgeografi.

 

Kunstneriske fag

 • Musik c
 • Mediefag C
 • Billedkunst C
 • Design og arkitektur C
 • Dramatik C

(Læs mere om musik og kreativitet på Egaa her)

 

2. fremmedsprog 

 • Fransk begyndersprog A
 • Fransk fortsættersprog B
 • Kinesisk begyndersprog A
 • Spansk begyndersprog A
 • Tysk fortsættersprog B

(Læs mere om sprog på Egaa her)

 

Valgfag i 3.g

(Se også vores valgfagsfolder her)

Fag på A-niveau:

Biologi, Fysik, Engelsk, Fransk fortsætter, Kemi, Matematik, Samfundsfag, Tysk fortsætter.

Fag på B-niveau:

Billedkunst, Biologi, Dramatik, Fysik, Idræt, Informatik, Kemi, Latin, Matematik, Mediefag, Musik, Psykologi, Religion, Samfundsfag.

Fag på C-niveau:

Astronomi, Billedkunst, Biologi, Design og Arkitektur, Dramatik, Erhvervsøkonomi, Filosofi, Informatik, Innovation, Kemi, Mediefag, Musik, Latin, Psykologi.