EGAA GYMNASIUM

Faglighed, fællesskab, handlekraft, nysgerrighed - og plads til dig

Egaa Gymnasium

Egaa Gymnasium er en moderne skole, hvor vi med udgangs-punkt i en tidssvarende bygning og nye undervisningsformer har skabt et levende og engagerende undervisningsmiljø.

Vi bygger på et solidt fagligt grundlag og udnytter optimalt samspillet mellem fagene for at give eleverne en helhedsopfattelse af verden. Med klare krav støtter vi de unges udvikling fra skoleelever til studerende, så de forlader skolen som hele, veloplyste og videbegærlige unge klar til fortsat uddannelse og deltagelse i samfundslivet.

Helt overordnet møder vi de unge, hvor de er, og giver dem mulighed for den bedst tænkelige gymnasiale uddannelse.

Læs mere om skolen

Det grønne flag

Se videoen om Egaa Gymnasiums grønne flag

En åben skole

Eleverne på Egaa Gymnasium kan bruge skolen og dens mange muligheder - også efter skoletid. De kan bruge idrætshallen sammen med kammeraterne, bruge skolens IT-udstyr, spille musik i skolens øvelokaler eller komme i skolens studiecafé, hvor lærere kan hjælpe med skolearbejdet.

Læs mere...

Drømme

Se Kasper Leiers video om "drømme" og Egaa Gymnasium

Undervisning

Anvendelse af IT er en naturlig del af undervisningen. I det daglige og gennem hele gymnasieforløbet sikres overgangen og variationen mellem de forskellige arbejdsformer af et lærerteam for hver studieretningsklasse. For at styrke elevernes studiekvalifikationer lærer de både at arbejde selvstændigt og sammen med andre.

Læs mere...

Følg med på Facebook