Astronomihjemmeside

På blokdagen har 3.g’s informationsteknologihold lavet en hjemmeside i samarbejde med 1.t. Hjemmesiden skulle handle om astronomi og samarbejdet bestod i at informationsteknologiholdet konstruerede hjemmesiden, mens 1.t kom med selve indholdet på siden. Ved konstruktionen af hjemmesiden skulle der både tænkes over æstetikken og det tekniske.

 

Ved dagens start mødte holdet klokken 8.15 og blev briefet om planen for blokdagen. Først skulle holdet deles op i et antal grupper tilsvarende det antal grupper, der var at finde i 1.t. 8 grupper blev det til. Inden disse grupper blev sat i gang, deltes holdet op i piger og drenge. Dette skyldtes, at pigerne skulle stå for hjemmesidens layout(se "æstestik"), de skulle designe opsætningen af siden, m.h.t. farver, skrifttyper, positionering af elementer og indhold samt billeder. Hjemmesidens udseende var mere eller mindre helt op til disse piger, som, da de var nået til et endeligt udslag, skulle fremlægge deres idéer.Herefter var det drengenes opgave at snakke kodning i CSS for så vidt muligt at virkeliggøre pigegruppens layout(se kodning). Her blev også forklaret brug af server og domæne til hjemmesiden. Heraf blev udarbejdet en skabelon for sidens kodning.Det var nu op til de 8 grupper at kode deres 1.g’s gruppes hjemmeside ud fra forrigt udarbejdede skabelon.

 

Klokken 12.00 mødtes informationsteknologiholdet med 1.t.Hver gruppe fra 1.t havde medbragt deres egne udvalgte billeder samt et tekststykke til siden – på engelsk. Teksten var på engelsk, da faget engelsk i 1.g’ernes tilfælde spiller med i forløbet om astronomi. Disse tekster og billeder skulle 3.g’erne så implicere i hjemmesidens skabelon.

 

Da en af 1.g’erne blev spurgt; ”Hvordan fungerer samarbejdet mellem jer og jeres 3.g gruppe – bliver i involveret?” svarede han friskt ”De er lidt ligesom værktøj!”Dette skulle selvfølgelig forstås på den måde, at 3.g’erne udlever 1.g’ernes produkt. Tankerne, om hvorvidt 1.g’erne blev så involveret som måske ønsket, var blandede. Nogle mente, at da de ikke havde så stort kendskab til selve kodningen af hjemmesiden, følte de sig lidt forbigået på et teknisk niveau – men alle virkede tilfredse med 3.g’ernes udlægning af, hvad de gjorde, og hvordan. Nogle 1.g’ere mente endda, at oplevelsen i dag med IT havde vækket lidt nysgerrighed omkring faget, og at de overvejede at vælge som valgfag det i 3.g.

 

Dagen afsluttedes med færdiggørelse af hjemmesiderne, hygge på tværs af årgangene og kage.

Se den endelige hjemmeside hér.