Digital dannelse

 

Digital dannelse på Egaa Gymnasium betyder, at vi har en samlet strategi for "IT-færdigheder", "Informationssøgning" og "Virtuel identitet og netetik" for alle elever over de tre år i gymnasiet. I strategien indgår "Mål", "Kompetencer" og "Indhold" for de tre kategorier, samt inspirationsmateriale.

Strategien tager højde for indgangsniveau og skal ruste eleverne til at møde de it-mæssige krav, som bliver stillet dem i løbet af gymnasietiden og på videregående uddannelser, samt gøre dem samfundsborgere i et digitaliseret og globaliseret samfund.

Strategien blev udviklet af en arbejdsgruppe bestående af lærere og ledelsesrepræsentanter i skoleåret 2012/2013 og er fuldt implementeret for alle elever ved afslutningen af skoleåret 2015/2016 

Se strategien her
Se specielt om "Materialekritik på Internettet"
Søgeteknikker
Læsestrategier