Skive Gymnasium og HF

 

Jyllandsakvariet

 

Samarbejde mellem Jyllandsakvariet, Thyborøn og Skive Gymnasium & HF

under rammerne for ”Dialog med erhvervslivet”.

 

Indehaver, Direktør Michael Madsen, Jyllandsakvariet

Lektor, biolog Jens Gregersen, Skive Gymnasium & HF

 

 

Koncept.

En 3.g klasse med biologi på A-niveau skal formidle viden til skoleelever fra Thyborøn og evt. omegn, på Jyllandsakvariet, gennem eksperimentelle aktiviteter, foredrag og interaktive IT-baserede læringsaktiviteter samt eventuelle andre former for formidling.

 

Tid.

Januar eller februar 2012.

 

Praktisk gennemførelse.

Klassen tilbringer 1-2 dage på Jyllandsakvariet, hvor de dels modtager undervisning af Jyllandsakvariets personale samt egen lærer og dels får ideer til formidling.  De vil her få kendskab til stedets fysiske rammer, tekniske muligheder samt få klarlagt behov for udstyr samt dyr og planter.

 

I en kort mellemliggende periode afprøves ideerne og udstyr mm. tilvejebringes.

 

Formidlingsarrangementet bør løbe over 2-3 dage, og 3.g-eleverne vil ideelt set rotere mellem de forskellige aktiviteter.

 

Alternativt afvikles både forberedelser og undervisning i sammenhæng med formidlingsforløbet (Det vil spare transportudgifter).

 

 

Skoler i og omkring Thyborøn informeres i oktober-november om tilbuddet.

Forhåndstilmelding anses for hensigtsmæssigt, bl.a. for at sikre et passende antal deltagere.

 

Udbytte.

Jyllandsakvariet vil i en periode have ganske mange nye og anderledes aktiviteter på programmet, en vis presseomtale kan forventes og erfaringerne kan utvivlsomt anvendes i fremtiden.

 

Skolerne i Thyborøn og omegn vil få et tilbud om naturvidenskabelig undervisning på et nøje afstemt niveau, uden de store omkostninger (primært udgifter til transport).

 

Lokalsamfundet i Thyborøn kan høste positiv omtale i medierne, sætte fokus på fiskerierhvervet og dets muligheder og udfordringer.

 

Gymnasieklassen vil vende (passiv) indlæring til aktiv formidling, inkorporere innovative læringsformer og formidle deres viden til aktive modtagere. De vil også få et meget fokuseret indblik i moderne fiskeri og tilhørende forhold.

 

Win-Win-Win-Win J

 

Omkostninger

Transport og ophold for 26 elever og en lærer i Thyborøn i 2 + 3 døgn.

DBS Frirejse kan udnyttes til ophold med 2 overnatninger.

Anslået udgift til gruppebillet: 5.000,- (Der vil sandsynligvis kunne opnås en del rabatter pga. elevernes Wild- og WunderCards).

Kost og logi….    Thyborøn Camping har en del hytter som evt. kan anvendes. Prisgæt (med en vis rabat: 2000 pr. nat)

 

Det forventes at Skive Gymnasium & HF stort set råder over det nødvendige eksperimentelle og audiovisuelle udstyr, der må dog påregnes materialeindkøb i størrelsesordenen 1-2.000 kr. til kemikalier og andet.

Fisk og havalger mm. forventes tilvejebragt af lokale fiskere, formidlet af Jyllandsakvariet.

 

 

Fagligt indhold for gymnasieklassen:

Vesterhavets fiskebiologi, fiskeri og fangstkvoter, populationsdynamik, respirationsfysiologi, fødebiologi, økologiske sammenhænge, økotoksikologiske problemstillinger, mikrobiologisk omsætning, mm.

 

Udfordringer:

Klassen skal rykkes ud af skolen i 1-2 perioder.

Det er en afgangsklasse der skal nå meget andet inden eksamen (også i biologi), så der skal tænkes kreativt.

Økonomi (transport, kost og logi)

Jyllandsakvariets personale får en del ekstraarbejde (men det blir’ sjovt!)

 

Forslag til aktiviteter:

Hvor meget ilt bruger en torsk når den svømmer?

Hvor meget organisk stof omsættes i havbundens sediment?

Alger og deres betydning i Vesterhavets økosystem.

Mikrofaunaen i Vesterhavet

Fiskekvoter, hvordan og hvorfor?

Fangstmetoder, Fiskearter, anvendelse, nærringsindhold…

Fisk, sund mad.

 

/JGR sept. 2011

Projekt med Deif A/S

De 2 forløb blev gennemført med 2 klasser. Vi havde besøg af Michal Gajos, Deif i 2*1 modul (vindmøller). Vi besøgte Deif i 2*2 moduler (vand).Vindmøller

Formålet med forløbet er at eleverne får indsigt i vindmøller generelt, opbygning, virkemåde mm. Temaet er valgt, da der er fokus på vindmøller politisk og finansielt, der investeres i vindmøller Verdenen over, alle har set vindmøller, nogle bor måske tæt på én af dem? 

Basale energi begreber introduceres og så vidt muligt ses på vindmøllen som eksempel.

I slutningen af forløbet får vi besøg af MGA, Deif (vindmøllestyringsproducent) som perspektivering til virkeligheden - hvad er egentlig vigtigt omkring vindmøllen?

Til sidst laves i grupper mindmap for hele forløbet med afsluttende elevoplæg.

  

Vand

Formålet med forløbet er at eleverne får indsigt i vand, dets egenskaber og udnyttelsen af det. Temaet ligger i forlængelse af vindmølletemaet.

I slutningen af forløbet skal vi besøge Deif (vindmøllestyringsproducent mm.), som har et køle-varmeanlæg, som udnytter vands varmefylde til afkøling (om sommeren)/opvarmning (om vinteren) som et eksempel på anvendelse i virkeligheden!

Til sidst laves i grupper mindmap for hele forløbet med afsluttende elevoplæg.

Evaluering!