Lemvig Gymnasium

Innovativt velfærdsprojekt

Et innovativt velfærdsprojekt i en samfundsfaglig studieretningsklasse i 1.g.

Vi har i klassen fokus på at gentænke velfærden i Lemvig Kommune (økonomisk pres, stigende udgifter, forventningspres fra borgerne, globalisering, udkantsproblematik mm.) I løsningsforslagene vil der være fokus på såvel effektivisering, best practice, sociale virksomheder og inddragelse af fx frivillige mm.

Udgangspunktet var en hel dag med samfundsfag (1.dag i studieretningen), hvor eleverne var i ”praktik” i en lang række af Lemvig Kommunes institutioner: folkeskoler, børnehaver, vuggestuer, plejehjem, miljøafdelingen, rehabilitering, en social virksomhed, handikapinstitutioner, kommunalt aktiveringstilbud.
Eleverne var i praktik i 2½ time, hvor de havde mulighed for at tale med institutionens leder samt medarbejdere om arbejdet og de udfordringer som følger med.

Eftermiddagen bestod af besøg på Rådhuset, hvor kommunaldirektøren og økonomichefen redegjorde for kommunens placering i velfærdssamfundet og kommunens økonomi.

I de efterfølgende lektioner blev der arbejdet med idéudvikling og udvikling af forskellige løsninger på velfærdssamfundets/kommunens udfordringer.

Forløbets produkt blev et inspirationspapir til Lemvig Kommune.

Fagligt indhold: den offentlige sektor, velfærdsmodeller, udfordringer/løsninger mm.

Samarbejde med Lemvig Beton

Lemvig Gymnasium (dansk og samfundsfag) og virksomheden Lemvig Beton
Idé:
Eleverne indgår i et samarbejde med virksomheden Lemvig Beton om at producere en radiomontage om virksomheden. Eleverne opnår viden om arbejdsmarkedsforhold, konkurrenceevne og virksomheders rolle i samfundsøkonomien i samfundsfag, og viden om radiomediet og ”storytelling” i dansk. Produktkravet er en kort radiomontage om en udvalgt del af virksomheden, som virksomheden får til evt. brug på deres hjemmeside.
Forløbsbeskrivelse:
Virksomhedsbesøg med oplæg fra ledelsen om virksomheden
Undervisningsmoduler i fagene omkring storytelling og arbejdsmarkedsforhold i Danmark
Besøg på DR P4/midtvest i Holstebro. Oplæg om radiomediet og storytelling, samt rundvisning i redaktions- og nyhedsstudierne ved en radiojournalist og redaktionschefen.
Projektarbejde i fagene og på virksomheden Lemvig Beton med udarbejdelse af en radiomontage om bl.a. virksomhedens historie, arbejdsområder, konkurrencesituation, nøglemedarbejdere, innovation mm.
Radiolytning og evaluering på radiomontagerne i klasserne.

 

 

Innovation Camp

Deltagere: Handels- og Ingeniør Højskolen og Vestjysk Bank.
Fokus: ideudvikling og kreativitet anvendt på en konkret problemstilling fra erhvervslivet. 

Der blev del kontante pengepræmier ud til 8 elever fra Lemvig Gymnasium, da de løb med sejren i en innovationskonkurrence arrangeret af gymnasiet i samarbejde med Handels- og Ingeniør Højskolen i Herning og Vestjysk Bank.
20 elever på tværs af klasser og årgange deltog i innovations campen, som er en del af Lemvig Gymnasiums tilbud til eleverne om at stifte bekendtskab med innovation og det lokale erhvervsliv.
Innovations campen blev afviklet over tre dage, hvor 1. dag bestod af et besøg i Vestjysk Bank, hvor eleverne blev vist rundt i banken og introduceret til bankens problemstilling. Dag 2 var en intensiv arbejdsdag, hvor eleverne blev undervist i kreativitet og innovation af Jan Kvist Martinsen som er centerleder af Business Factory på HIH. Det tog ikke mange minutter før de mange brainstorm-teknikker bar frugt og hundredvis af gule post-it notes bredte sig ud på borde og op på vægge i lokalet, mens der blev diskuteret alt fra unges kendskab til økonomi til alle tænkelige former for medieplatforme.  På 3. dagen skulle eleverne præsentere deres færdige løsninger for Jan Lisby og Michael N. Petersen fra Vestjysk Bank.
Eleverne Erik Bruntse og Mads Stagis løb med præmien for den bedste idé, som bestod af en elektronisk platform, som på én gang integrerer et bankleksikon med et offentligt debatforum og en mulighed for at chatte direkte med en bankrådgiver.