Dialog med erhvervslivet

Projektet er støttet af Region Midtjylland. Læs mere om Regionens uddannelsespolitik her

 

 

Projektet er et samarbejde mellem Egå gymnasium, Århus Statsgymnasium, Skive Gymnasium og HF og Lemvig Gymnasium, konsulentfirmaet SBK og en række virksomheder.
Projektet vil medvirke til:

  1. at skabe dialog mellem virksomheder og skoler med henblik på at fremme den gensidige forståelse, nedbryde kulturkløften og vise hvorledes gymnasiernes fag anvendes i praksis
  2. at 21 lærere vil få en efteruddannelse i hvorledes de og deres fag kan lave fælles projekter med virksomheder
  3. at elever i 20-30 klasser vil opleve at bruge deres viden fra den faglige undervisning på skolen på konkrete projekter i virksomhederne og dermed få udviklet deres kreative og innovative evner som forudsætning for fremtidigt iværksætteri
  4. at der bliver etableret et virksomhedsnetværk knyttet til de enkelte skoler, som skolerne også efter projektperioden kan bruge og udvikle
  5. at der på skolerne vil foregå en videndeling til de øvrige kolleger med henblik på fortsættelse af de etablerede samarbejdsmuligheder og udvikling af nye projekter
  6. at der vil ske en videndeling til andre skoler og virksomheder dels gennem det kursustilbud og den materialesamling, der udarbejdes som afslutning på projektet dels gennem en årlig fælleskonference med deltagelse af nye skoler og virksomheder.

 

Prezi om projektet

Se Prezi om projektet her - tillad din browser at vise præsentationen

Se de deltagende skolers projekter med virksomheder

Lemvig Gymnasium
Skive Gymnasium
Århus Statsgymnasium
Egaa Gymnasium