Studievalg øst

Vejledning om muligheder efter gymnasiet.

 

 Hvis du har spørgsmål om videregående uddannelse eller gerne vil tale om dine muligheder efter STX, så kan du tale med mig!

 Jeg hedder Margith Velling, og jeg er studievalgvejleder på din skole.

 Jeg vejleder om:

 

  • Hvordan man vælger uddannelse
  • Optagelse på de videregående uddannelser
  • Adgangskrav
  • Gymnasial supplering
  • Uddannelse i udlandet

 

 

 

 

 

 

Du kan altid sende mig en mail, hvis du har spørgsmål. Skriv til mve@studievalg.dk

 En gang om måneden holder jeg træffetid på din skole. Her kan du booke en tid til en samtale på www.studievalg/book.

 Informationer pr mail

Ved at tilmelde dig Studievalgs mailservice på www.studievalg/book  får du en besked, når jeg holder oplæg i din klasse, holder træffetid på din skole eller når der er vigtige ansøgningsfrister.

 Fællesarrangementer

Jeg afholder forskellige arrangementer på din skole, hvor jeg fortæller om valg af uddannelse, ansøgning og optagelse. Jeg afholder også gruppevejledning for mindre grupper om et særligt tema. Her er alle velkomne.

Derudover vil der i løbet af din skoletid være en række ’ud af huset’-arrangementer. F.eks. Studiepraktik, U-Days og Studie- og Karrieredag.

 Studievalg Østjylland i Aarhus

Du er også velkommen til at besøge eller ringe til vores vejledningscenter, Studievalg Østjylland, som ligger i Vestergade 24, Aarhus C. Her kan du booke tid til en samtale med en studievalgvejleder. Find åbningstider, telefonnummer og book en tid på www.studievalg.dk/oestjylland

 e-Vejledning

Du har også mulighed for at få vejledning ved e-Vejledning, www.ug.dk/evejledning  

De vejleder via chat, telefon og mail.

 

Om ”Studievalgsdag”

 

Hvad:

I efteråret 2014 udviklede og testede vi med succes et nyt koncept for kollektiv vejledning for sidste årgang. Konceptet har vi kaldt for ”Studievalgsdag” og vi har i år valgt at udfolde det til yderligere ti skoler. Jeres skole er i den forbindelse en af de udvalgte, så jeg håber, det er noget, I har lyst til at være med til at prøve af! 

 

Formål:

Gennem hele Studievalgs eksistens (11 år) har vi lavet kollektiv vejledning. Vi har hele tiden arbejdet på at gøre netop kollektiv vejledning mere målrettet og relevant for den enkelte elev og dennes valgproces bl.a. ved at inddrage og sætte den enkelte mere i arbejde. Det har blandt andet ført til udviklingen af det nye koncept ”Studievalgsdag”. Udgangspunktet for Studievalgsdagen har netop været i højere grad at forsøge at møde eleverne der, hvor de er, altså at give vejledning i øjenhøjde med udgangspunkt i, at ikke alle elever har brug for den samme vejledning.

 

Form og indhold:

En Studievalgsdag erstatter de to obligatoriske oplæg (”Dit Studievalg” i efteråret (90 min) og ”Vejen til videregående uddannelse” i foråret (45 min)), vi normalt afholder for sidste årgang, samt den/de workshops, som vi, på baggrund af en afklaringsøvelse, som eleverne laver til ”Dit Studievalg”, inviterer udvalgte elever til at deltage i.

 

En Studievalgsdag afholdes for hele sidste årgang i løbet af én skoledag. I stedet for at komme en eller to vejledere, kommer vi fire eller fem vejledere og ”overtager” sidste årgang i en halv eller en hel skoledag (afhængig af skolens størrelse). Det gør følgende form mulig:

 

En Studievalgsdag starter med et fælles oplæg á cirka 45 minutters varighed for 5klasser. Til dette oplæg skal eleverne afslutningsvis vælge sig ind på én af følgende tre workshops alt efter, hvor de, ud fra en række spørgsmål, vurderer, at de befinder sig i deres valgproces. Workshopsene varer cirka 1,5 time.

Hver omgang med 5 klasser varer således ca. 2,5 time (ekskl. pauser og frokost).

 

Det overordnede indhold i de tre (differentierede) workshops er:

 

 

  1. For de uafklarede elever. Handler om at skabe overblik over uddannelser, informationssøgning og valgparametre.
  2. For de elever, der er i tvivl. Handler om, at eleverne får øjnene op for, at de ikke er alene om at være i tvivl og at få italesat tvivlen, og ikke mindst at få redskaber til at arbejde videre med deres studievalg.
  3. For de afklarede elever. Handler om ansøgning til videregående uddannelser, begrebsafklaring og en evt. Plan B.

 

Workshop Søg optagelse d. 3. marts 2016

Derudover bliver samtlige elever på sidste årgang tilbudt at deltage i en workshop om ansøgning til videregående uddannelser i perioden op til kvote 2 (15. marts).

 

Dette tilbud er frivilligt og kræver tilmelding via www.studievalg.dk/book