Årsplan for Studievejledningen 2017-2018

August
1g: Præsentation af Studievejledningen (10 min.)

1g: Kursus i studieteknik (2 lektioner) 

September

1g: Kursus i studieteknik (2 lektioner) 

2g: Orientering fra studievejleder (1 lektion)

3g: Orientering fra studievejleder (1 lektion)

Oktober

November

1g: introsamtaler

December

1g: introsamtaler

Januar
2g: Orientering om valg af valgfag (45 min)

Orienteringsaften for kommende elever  

Orienteringsarrangement for efterskoleelever (hvis man er forhindret til orienteringsaften)

Februar

1g: Trivselsprojekt (3 lektioner)

Marts

1g: Trivselsprojekt, fortsat (3 lektioner)

April

1g: Trivselsprojekt, fortsat (3 lektioner)

Maj

Kursus i at tackle eksamensangst (lørdag d. 5/5 kl. 10.00 -14.30)

 

 

Årsplan for Studievalg Øst 2017-2018

Aktivitet

Dato

3. årgang

Tilmelding til studiepraktik (tilbud)

www.studiepraktik.nu

 

7.-12. september

 

1. årgang

Præsentation af Studievalg Østjylland på informationsaften.

Torsdag d. 22. september

 

3. årgang

Studiepraktik (tilbud)

25.-27. oktober, uge 43

3. årgang

Studievalgdag - talks

Fællesoplæg på 30 min. - derefter valg af to oplæg ud af otte.

Onsdag d. 8. november

 

08.15 – 09.45 (5 klasser)

10.00 – 11.30 (5 klasser)

 

3. årgang

Refleksionsoplæg til ”U-days”

 

Torsdag d. 1. februar

(45 min pr klasse)

3. årgang

U-days

 

Fredag d. 2. marts

2. årgang

Studievalgdag

Fællesoplæg på 45 min. Derefter workshop med afklaringsøvelse i 90 minutter

 

Torsdag d. 5. april

08.15 – 10.30 (5 klasser)

10.45 – 13.30 (5 klasser)

 

Træffetider og workshops – med tilmelding (www.studievalg.dk/book)

Aktivitet

Dato

Træffetid

27. september

Træffetid 

6. oktober

Træffetid

14. november

Træffetid

17. januar

Træffetid

1. februar

Workshop 3. Årgang(tilbud)

Søg optagelse

27. februar

Træffetid

27. februar

Træffetid

10. april

Workshop for alle (tilbud)

Uddannelse i udlandet

10. april

 

Træffetid

16. maj

 

 

Studievalg Øst er på Time Square