Årsplan for Studievejledningen 2016-2017

August

1g: Præsentation af Studievejledningen (10 min.)

September
1g: Introsamtaler 

1g: Kursus i studieteknik (4 lektioner) 

2g: Orientering fra studievejleder (1 lektion)

3g: Orientering fra studievejleder (1 lektion)

Oktober
1g: Introsamtaler, fortsat

1g: Kursus i studieteknik, fortsat (4 lektioner)

November
1g: Orientering om valg af studieretning (30 min.)

Januar
2g: Orientering om valg af valgfag (45 min)

Orienteringsaften for kommende elever  

Orienteringsarrangement for efterskoleelever (hvis man er forhindret til orienteringsaften)

Februar

1g: Trivselsprojekt (3 lektioner)

Marts

1g: Trivselsprojekt, fortsat (3 lektioner)

April

1g: Trivselsprojekt, fortsat (3 lektioner)

Maj

 

Kursus i at tackle eksamensangst (lørdag fra 10-14.30) 

Årsplan for Studievalg Øst 2016-2017

                                            

Aktivitet

Dato

1. årgang

Præsentation af Studievalg Østjylland. Studieretning og valgfag.. 20 min pr. Klasse

Torsdag d. 22. september

4 klasser pr. modul a 90 min

 

 

3. årgang

Studievalgdag for afgangselever

Fællesoplæg på 45 min derefter inddeling i 3 workshops (90 min) efter hvor de unge er i valgprocessen.

Inklusiv afklaringsøvelse.

(Alle får inden 15. marts tilbud om en workshop omkring optagelse.)

 

Onsdag d. 28. september

 

08.15 – 11.30 5 klasser

12.00 – 15.10 5 klasser

 

Studiepraktik for 3. årgang

 

Uge 43, 26 - 28. okt.

På uddannelserne

2. årgang – (2 dage)

 

”På vej til Studie- og Karrieredag” +

Tilmelding +annoncering af U-days

30 min.

Torsdag d. 24. November

08.15 – 09.00: 2 klasser

09.00 – 09.45: 2 klasser

10.00 – 10.30: 2 klasser

 

Fredag d. 25. november

08.15 – 09.00: 2 klasser

09.00 – 09.45: 2 klasser

Studie- og Karrieredag for 2. og 3. årgang

 

18. eller 19. Januar (Scandinavia Congress Center + Musikhuset)

Sende mail + opslag om studier med ”15.marts” ansøgningsfrist.

Ultimo februar

U-days 3. årgang

 

2. 3. Og 4. Marts

På uddannelserne

 

 

Aktivitet - Træffetider og workshops – med tilmelding

Dato

Træffetid 

4. oktober

Træffetid

25. november

Træffetid

23. januar

Træffetid

23. februar

Workshop 3. årgang

Søg optagelse

optagelse.dk

23. februar

Træffetid

14. marts

Træffetid

19. april

Workshop for alle

Uddannelse i udlandet

19. april

 

Træffetid

10. maj