Forældreportal

Kalender

Som forælder til en elev ved Egaa Gymnasium er der nogle ting, som kan være rare at vide i løbet af de tre år. Nedenfor kan man se en oversigt med cirkatidsangivelser for de tre klassetrin i indeværende skoleår (2016-2017)

Se også ferieplanen i skolens A-Z

Se Månedskalenderen i Lectio for flere detaljer

1.g

Uge 32: Første skoledag og introduktionsperiode

Uge 33: Fotografering af alle elever

Uge 34: Introtur

Uge 35: Store Klassedag

Uge 38: Læse- og stavescreening

Uge 39: EGTE fest for nuværende og tidligere elever

Uge 44: NV-prøve og  RANI dag

Uge 48: Offentliggørelse af 1. terminskarakter i Lectio

Uge 49: Sidste frist for studieretningsvalg

Uge 49: Julefest

Uge 50: AP test

Uge 51: Juleafslutning

Uge 1: Tilmelding til forældrekonsultation

Uge 1: Studieretningsforløbet begynder

Uge 2: Forældrekonsultation

Uge 4: Lokalt MGP

Uge 9: Offentliggørelse af 2. terminskarakter i Lectio

Uge 13: Gallafest

Uge 14: Forårskoncert

Uge 17: Åges teaterfestival

Uge 18: Idrætsdag

Uge 20: Eksamensplanen offentliggøres

Uge 25: Offentliggørelse af årskarakterer i ikke-afsluttende fag

2.g

Uge 32: Skolestart

Uge 33: Fotografering af alle elever

Uge 39: EGTE fest for nuværende og tidligere elever

Uge 44: Offentliggørelse af 1. terminskarakter i Lectio

Uge 44: RANI dag

Uge 47: Skoleforestilling

Uge 49: Julefest

Uge 3: Valg af valgfag

Uge 8: Offentliggørelse af 2. terminskarakter i Lectio

Uge 9: SRO afleveres

Uge 12: Almindelig rejseuge for studieture

Uge 13: Gallafest

Uge 14: Forårskoncert

Uge 17: Åges Teaterfestival

Uge 20: Eksamensplanen offentliggøres

Uge 25: Offentliggørelse af årskarakterer i ikke-afsluttende fag

3.g

Uge 32: Skolestart

Uge 44: RANI dag

Uge 45: 1. terminskarakter offentliggøres i Lectio

Uge 4: Offentliggørelse af AT eksamensemne

Uge 8: 2. terminskarakter offentliggøres i Lectio

Uge 10: Terminsprøver

Uge 13: Gallafest

Uge 14: Forårskoncert

Uge 16: Københavnertur

Uge 17: Åges Teaterfesitval

Uge 20-25: Eksamen

Uge 25: Dimission