IDRÆT PÅ EGAA GYMNASIUM

Idræt på Egaa Gymnasium

Faget idræt har mange ansigter på Egaa Gymnasium!

Alle elever har faget på C-niveau - i alle tre gymnasieår. Derudover kan du vælge idræt på B-niveau i 3g, eller du kan allerede ved din start på gymnasiet vælge at idræt skal være en del af din studieretning. Slutteligt er idræt en meget aktiv del af Egå Gymnasiums frivillige undervisning.

Nedenfor kan du læse mere om de tre forskellige steder, hvor idræt indgår i undervisningen på Egaa Gymnasium. Under "Frivillig undervisning" i venstre side af menuen, kan du desuden finde flere informationer om hvad idræt-faggruppen har af tilbud i den sammenhæng.

 

Idræt på C-niveau. Obligatorisk for alle elever

I gymnasiet har alle elever idræt på C-niveau i alle tre år. Omfanget er en lektion om ugen, og her er vi meget praktisk orienterede. Det betyder, at vi stifter bekendskab og får egenerfaringer med mange idrætsgrene. Men vi stopper også op undervejs og reflekterer og diskuterer det vi laver. Gymnastik, volleyball, klatring, dans, badminton, ultimate, squash, stomp, atletik, fodbold, grundtræning, softball, løb og basketball er blot nogle af mulighederne.  I 3g skal du desuden stifte bekendtskab med Træningsprojektet, hvor du selv i en periode sætter og arbejder med mål for din træning.

 

Idræt på B-niveau. Et valgfag i 3g

På Egaa Gymnasium er der mulighed for at vælge idræt på B-niveau i 3g. Her kommer du på hold sammen med elever fra andre klasser, som har samme interesse som dig: idræt. På B-niveauet arbejder vi mere specifikt med idrætsgrene, som holdet er med til at vælge i starten af skoleåret. Det kunne blandt andet være svømning, badminton, dans, springgymnastik, squash, ultimate eller klatring. Vi kigger lidt dybere på disciplinerne - både teoretisk og praktisk og får dermed et bredere billede af idrætsbegrebet. Ligeledes har vi rene teoritimer, hvor vi indarbejder anatomi, fysiologi, sociologi og idrætshistorie i forhold til de idrætsgrene vi beskæftiger os med i praktiktimerne.

Omfanget er 2-3 lektioner om ugen i 3g - udover dem, som du har i idræt på C-niveau.

 

Idræt i studieretningen. B-niveau over 3 år i samarbejde med andre fag

Den tredje mulighed for idræt i undervisningen er at vælge idræt som en del af din studieretning. På Egaa Gymnasium kan du fra skoleåret 2012 vælge idræt sammen med biologi og matematik (tidligere har det været samfundsfag og engelsk). 

Idræt i studieretningen betyder, at du allerede fra starten af din gymnasietid bekæftiger dig dybere med idræt end de andre klasser, som har faget på C-niveau. Indholdet er, som i valgfaget, mere fokuseret på enkelte discipliner og sammenhørende teori, som vi arbejder dybere med. Samtidigt knyttes faget til de to andre studieretningsfag, biologi og matematik.

(Du kan læse mere om studieretningen med idræt under "elever" til venstre i menuen)

Omfanget er det samme som valgfaget - blot er timerne her delt ud over 2g og 3g, så du har 1-2 lektioner idræt mere om ugen i begge år - og du vil derfor over to år kunne arbejde fokuseret og sammenhængende med en fordybelse i idrætsfaget.